Stedendriehoek

Meer maatwerk in herzien minimabeleid

Alle inwoners van Deventer moeten kunnen rondkomen en meedoen in de samenleving. Zonder stress door geldzorgen of schulden. Dat wil de gemeente realiseren met het nieuwe minimabeleid. Burgemeester en wethouders stellen dit beleid voor aan de gemeenteraad en vragen om hier geld voor vrij te maken.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het beeld rondom geldzorgen en de passende dienstverlening. Wethouder Rob de Geest: “We weten dankzij onderzoek steeds beter hoe groot de gevolgen zijn van financiële problemen en de bijbehorende stress. Het nieuwe beleid richt zich daarom eerst op het wegnemen van stress. Pas daarna kan iemand nadenken over een oplossing.”

Evaluatie
Het nieuwe beleid kwam tot stand na een uitgebreide evaluatie van het voorgaande beleidsplan, gesprekken met instellingen in de stad, inwoners (waaronder jeugd) en met de gemeenteraad.

Overerving tegengaan
Om geldzorgen te voorkomen of op te lossen, heeft de gemeente veel mogelijkheden. Zoals hulp en inkomensondersteunende regelingen. De Geest: “We proberen schulden te voorkomen of snel beheersbaar te maken. Ook willen we voorkomen dat kinderen die in armoede opgroeien, later zelf ook arme gezinnen vormen, want dat is een hardnekkig probleem. Dat doen we met veel organisaties in de stad, die we daarbij heel hard nodig hebben.”

Oplossing op maat
Nieuw is dat de geboden oplossing moet passen bij de vraag van inwoners, met oog voor hun situatie. Zo kijkt de gemeente niet meer naar wat iemand verdient, maar naar wat hij daadwerkelijk te besteden heeft. Dit maatwerk sluit aan bij het beleid Inzet op Maat, dat gaat over de begeleiding naar werk. Met de nieuwe aanpak is jaarlijks circa 250.000 euro extra gemoeid.