Stedendriehoek

Meer begrip en hulp bij bestrijden kinderarmoede

DEVENTER – De Raad van Kinderen van Deventer heeft een duidelijk standpunt ingenomen over de bestrijding van kinderarmoede. Niet meer geld en beleid, maar begrip en hulpvaardigheid zijn daarbij belangrijk. Woensdag 21 februari maken de kinderen hun volledige advies bekend.

De Raad van Kinderen houdt zich sinds eind november 2017 bezig met de vraag hoe kinderarmoede in Deventer kan worden bestreden. Er zijn denk- en praatbijeenkomsten georganiseerd, mindmaps gemaakt en diverse bedrijven bezocht. Ook hebben de kinderen gesproken met kinderen die in armoede opgroeien.

Prinses Laurentien
Woensdagmiddag 21 februari presenteren de kinderen hun ideeën en adviezen over armoedebestrijding aan de burgemeester en de wethouders van Deventer. Prinses Laurentien begeleidt namens de Missing Chapter Foundation deze dialoogsessie. Bestrijding van kinderarmoede in Deventer is het eerste thema dat de Raad van Kinderen heeft opgepakt.

Gemeenten hebben de belangrijke taak er voor te zorgen dat alle kinderen meedoen. Sinds 1 januari 2017 stelt het Rijk structureel € 100 miljoen beschikbaar voor het terugdringen van armoede onder kinderen. Dat geeft gemeenten de ruimte voor maatwerk, passend bij de lokale situatie.

Even de baas
De Raad van Kinderen nam op woensdag 7 februari voor even de plek in van de burgemeester, wethouders en raadsleden van Deventer. De kinderen stelden zich voor en vertelden wat de Raad van Kinderen inhoudt. De kinderen kregen door burgemeester Heidema een medaille opgespeld, waarmee zij officieel lid van de Raad van Kinderen Deventer zijn. 

Meedenken?
“Is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen? Wil je ook graag meedenken over verschillende onderwerpen? En zit je in groep 7 of 8 van de basisschool of op het voortgezet onderwijs in Deventer? Meld je dan aan bij de Raad van Kinderen Deventer: raadvankinderen@deventer.nl” aldus een woordvoerder.

Naast Deventer hebben ook Groningen, Breda, Leiden en Den Haag een Raad van Kinderen. Zij worden daarbij geholpen door de Missing Chapter Foundation.