Stedendriehoek

Maatregelen tegen droogte

DEVENTER – Het openbaar groen in Deventer heeft het zwaar door de aanhoudende droogte. De gemeente krijgt veel meldingen van ongeruste mensen en treft maatregelen om de gevolgen van droogte zo veel mogelijk te voorkomen. “De verwachting is dat we steeds meer van zulke extreem droge en hete zomers gaan krijgen. De gemeente speelt daar zo goed mogelijk op in”, aldus een woordvoerder.

Gemeente treft maatregelen tegen gevolgen droogte

De gemeente en Het Groenbedrijf gaan zorgvuldig om met water. “We geven alleen water aan pas ingeplante groenstroken en heel jonge bomen. Niet met drinkwater uiteraard, maar met water uit bijvoorbeeld de havenarmen en grote vijvers. Met toestemming van het waterschap. Ook het beregenen van sportvelden gebeurt zorgvuldig en met grondwater; het grootste deel van het water keert dus weer terug in de grond. Een aantal velden moet vochtig blijven vanwege de bestrijding van engerlingen. Als we niet ingrijpen, ruïneren engerlingen het veld.”

Klimaatbewust inrichten
“Bij de nieuwe inrichting van wijken ontwerpen we klimaatbewust. Bijvoorbeeld door aanleg van wadi’s en de afwatering van de bestrating naar groenvakken. Zo zorgen we voor meer water in de bodem, waardoor er een buffer ontstaat ten behoeve van de beplanting. Meer groen en bomen en minder verharding heeft een positieve invloed op het klimaat. Bomen en beplanting geven verkoeling, terwijl bestrating juist zorgt voor meer opwarming. Jonge planten geven we water zodat ze hun wortels goed ontwikkelen en niet afsterven. Als de wortels voldoende ontwikkeld zijn, stoppen we met water geven. De plant moet het dan zelf doen.”

Takken breken af
De gevolgen van de hittegolf op het groen zijn groot. “Overal is te zien dat het gras is verdroogd. Ook planten en bomen hebben het zwaar. Doordat bomen geen vocht opnemen, kunnen gezonde takken uit bomen breken. Hiervan hebben we meerdere meldingen gehad. Om te voorkomen dat er schades ontstaan, worden dergelijke takken uit de bomen gehaald. Ook laten bomen meer blad vallen, een natuurlijke reactie op vochtgebrek. We maaien tijdelijk ook geen gras. Planten groeien nu nauwelijks, gras ook niet. Het is beter om het gras in droge periodes met rust te laten. Na de droogte krijgen dorre, bruine grasvelden hun groen weer snel terug.”

Beplanting vernieuwen
“Ook in veel heesters, vaste planten en bosschages zie je de gevolgen van de droogte. Soms sterven deze planten door vochtgebrek. In de winter vullen we veel van deze beplantingen aan en vervangen dode struiken voor nieuwe. Soms betreft het zelfs hele beplantingsvakken.”