Stedendriehoek

Lijsttrekkersdebatten over duurzaamheid in Deventer

DEVENTER – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden twee debatten georganiseerd tussen de lokale partijen over duurzaamheid. Op donderdagavond 3 maart is een debat gericht op ondernemers. Op donderdag 10 maart is het debat in de bibliotheek gericht op inwoners van Deventer.

Alle lijsttrekkers van de partijen met zetels in de gemeenteraad hebben deelname toegezegd. Andere partijen kunnen ervoor kiezen om hun geluid vanuit het publiek te laten horen.

De debatten worden georganiseerd door het Duurzaamheidscentrum, de Ulebelt, de Adviesraad Natuur en Milieu, de Deventer Energiecoöperatie, Saxion en Scientists4Future en de bibliotheek. “Het is belangrijk dat iedereen mee kan praten over duurzaamheid in onze gemeente. Daarom organiseren we dit verkiezingsdebat”, zegt Jurgen Schoorlemmer, namens het Duurzaamheidscentrum betrokken bij de organisatie. “Wat zijn de plannen van de politieke partijen om van Deventer een duurzame, gezonde en leefbare stad te maken? En om klimaatverandering tegen te gaan? Hoe gaan we dat betalen? Die vragen raken ons allemaal!”

Ondernemers
Het eerste debat staat in het licht van wat gemeente en ondernemers voor elkaar kunnen betekenen om Deventer samen duurzamer te worden. Wat vragen ondernemers aan de politiek, wat heeft de politiek van ondernemers nodig, en wat heeft de politiek aan ondernemers te bieden? Aan de orde komt het opwekken van energie op bedrijfsterreinen, biodiversiteit, maar ook de behoefte aan technisch personeel voor de energietransitie. Uiteraard krijgt ook het publiek gelegenheid te reageren. Voorzitter is Jan Paul van Soest, landelijk bekend deskundige op het gebied van duurzaamheid.

Burgers en duurzaamheid
In het tweede debat, onder leiding van Tessel Hofstede, komen onderwerpen aan bod waar inwoners van Deventer de komende jaren mee te maken krijgen. Wat hebben de burgers nodig van de politiek? Aan de orde komen het opwekken van duurzame energie met zon en wind, maar ook biodiversiteit in stad en op het platteland en het verduurzamen van het eigen huis. Allemaal zaken waar de lokale politiek invloed op heeft.

Er wordt gedebatteerd aan de hand van stellingen. Bijvoorbeeld: ‘Het verduurzamen van huizen gaat te traag. Het moet worden verplicht’. Of: ‘Er moeten meer windturbines komen’ en ‘bedrijfspanden moeten verplicht zonnepanelen installeren’.

“Over al deze onderwerpen is natuurlijk van alles te vinden”, aldus Jurgen Schoorlemmer. “Willen we wel windmolens? Hoe gaan we het allemaal betalen? Hoe zorgen we dat iedereen met de energietransitie mee kan komen? We gaan het allemaal merken, de komende jaren. Dus doe mee en laat je stem horen!”

Aanmelden en deelname
Het debat voor inwoners van Deventer is op donderdag 10 maart in de bibliotheek, tussen 19.30 en 21.30 uur. Op donderdag 3 maart is er een debat gericht op Deventer ondernemers in de Gasfabriek. Er is een maximaal aantal plaatsen, dus aanmelden is nodig. Kaarten zijn te reserveren via de website van het Duurzaamheidscentrum: www.dcdeventer.nl/activiteiten/verkiezingsdebat-ondernemers/