Stedendriehoek

Levenskunst in oosters perspectief  

DEVENTER – “Levenskunst is iets waarmee je iedere dag iets zou moeten kunnen. Levenskunst gaat meestal niet over het hele hoge ver in de toekomst liggende heil, zij ligt eerder verscholen in het alledaagse. Juist vanuit dat alledaagse is het misschien mogelijk een weerbaarheid op te bouwen waarmee we iedere dag iets kunnen”, aldus prof. dr. Paul van der Velde.

De Veritas Odd Fellow Loge in Deventer heeft onder de titel ‘Dan maak je maar zin…’ een lezingencyclus georganiseerd. In het kader van deze cyclus houdt Van der Velde op zondagmiddag 11 februari een lezing in de Deventer Veritas Odd Fellow Loge over ‘Levenskunst in oosters perspectief’. Levenskunst is volgens Paul een belangrijk thema in het huidig tijdsgewricht. “De mens mag een veerkrachtig wezen zijn, maar het is niet altijd eenvoudig een evenwicht te vinden in onze jachtige, van informatie overvoerde tijd. We blijken, misschien tot onze eigen verbijstering, bij tijd en wijle ook kwetsbaar te zijn. Onze wereld is bij nader inzien toch minder maakbaar dan we zelf misschien dachten.”

In deze presentatie gaat Van der Velde met name kijken naar Azië, naar de oosterse manier van kijken naar leven en levenskunst. “In Azië speelt levenskunst beslist een rol, uiteraard naast de problemen die mensen altijd al hebben, problemen waarmee ieder mens zich geconfronteerd weet. Maar wat kunnen wij misschien leren van Azië als we kijken naar het leven van alledag, als we het leven zelf als een kunstvorm gaan zien? Is dat hoe dan ook eigenlijk wel mogelijk?”

De lezingen worden gehouden in het Thomas Wildey Huis van de Veritas Loge aan de Jac. P. Thijsseweg 100 in Deventer. Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein van het Etty Hillesum Lyceum aan de overkant van het Thomas Wildey Huis. De zaal is open vanaf 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur. Sluiting om 16.30 uur. De toegangsprijs is €10,-. Reserveren is aan te bevelen via telefoon 0570-542350 of 0575-523209, of e-mail jjpgehoyt@gmail.com