Stedendriehoek

‘Leeftijd’ van de aarde onder de loep

DEVENTER – Is de aarde vierenhalf miljard jaar oud, zoals veel wetenschappers zeggen? Of is deze zesduizend jaar jong, zoals een andere groep wetenschappers zegt? Daarover spreekt Gert-Jan van Heugten op woensdag 18 maart in De Ontmoeting tijdens een bijeenkomst van Deventer Denkt.

De spreker gaat in op de vraag hoe verschillende wetenschappers tot hun conclusie zijn gekomen en of ze die met wetenschappelijke bevindingen kunnen ondersteunen. Gert-Jan van Heugten heeft de opleiding Scheikundige Technologie gedaan aan de TU Eindhoven en zich verdiept in allerlei andere vakgebieden, met name biologie, theologie, geologie, paleontologie en astronomie.

Deventer Denkt wil mensen zelf laten nadenken over het bestaan van God en de betrouwbaarheid van de Bijbel. De stichting wil laten zien dat geloven in God redelijk, onderbouwd en positief is. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.30 uur. De deur gaat open om 19.30 uur. Na afloop kan men blijven napraten. De Ontmoeting is gevestigd aan de Nieuwstraat 19-21 in Deventer. De toegang is gratis, wel wordt een collecte gehouden. Aanmelden is gewenst via www.deventerdenkt.nl

Op woensdag 25 maart verzorgt Deventer Denkt een ‘napraatavond’ naar aanleiding van deze lezing in De Ontmoeting. De deur gaat open om 19.30 uur. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur.