Stedendriehoek

‘Klimaatdoelstelling onvoldoende’

Maandag om 12.00 uur werd het plein voor het stadhuis in Deventer omgetoverd in een strandtafereel, met mensen in badkleding, met handdoeken, parasols en allerlei andere strandaccessoires. Het doel van de demonstratie: de gemeente bewegen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

En de volgende mijlpaal in de campagne van actiegroep Extinction Rebellion (XR) volgt al snel: een presentatie aan de gemeenteraad op woensdag 16 december. Klimaatwetenschapper en meteoroloog Ernst-Jan Kuiper gaat de gemeenteraad om 19.00 uur bijpraten over de actuele toestand van het klimaat. De presentatie is live te volgen via de website van de gemeente: www.deventer.nl. Kuiper laat de raadsfracties zien dat de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid onvoldoende zijn, om de komende decennia droge voeten te houden achter de IJsseldijk.

“Zoals het nu gaat, koersen we deze eeuw richting een mondiale temperatuurstijging van ruim 3 graden”, aldus Ernst-Jan Kuiper (zie foto). “Willen we nog met enige zekerheid kunnen hopen op een leefbare planeet, dan is 1,5 graden het absolute maximum. En daar zitten we over een aantal jaar al aan, als we het huidige uitstootniveau van broeikasgassen niet radicaal gaan ombuigen.”

Perfecte kapstok

Over de rol die Deventer daarin zou kunnen spelen, vertellen aansluitend twee Deventerse leden van XR, Inge van der Weijden en Harlette Deree. “De gemeente moet beginnen het volledige verhaal te vertellen aan de Deventer bevolking over wat ons te wachten staat als we voortgaan op de ingeslagen weg”, zegt Van der Weijden, werkzaam als communicatiemedewerker bij een groot Deventer bedrijf. “Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand biedt daarvoor een perfecte kapstok.” De gemeente zou zich bovendien aansluiten bij een gelijkluidende oproep die VN-president-generaal Guterres afgelopen zaterdag deed aan alle VN-lidstaten. Ook hebben wereldwijd al ruim 1800 gemeenten de noodtoestand uitgeroepen, waaronder Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Deventer zou de eerste gemeente buiten de Randstad zijn.

Impopulaire maatregelen

De acties die XR lokaal, landelijk en internationaal voert, zijn er op gericht overheden aan te zetten tot een veel grotere inzet op uitstoot- en energiebesparend beleid. Dat impliceert potentieel impopulaire maatregelen. “De afgelopen dertig à veertig jaar hebben we gezien dat de politiek niet in staat is gebleken heldere waarschuwingen vanuit de wetenschap om te zetten in concreet beleid”, zegt Kuiper. “Politici zitten klem tussen de wens om elke vier jaar weer herkozen te worden, en angst om de publieke opinie tegen te krijgen. Ook datgene wat als politiek en economisch haalbaar wordt gezien, blijft ver onder de maat van wat er werkelijk aan beleid nodig is om een leefbare toekomst te garanderen.”

Opstand tegen uitsterving

De naam Extinction Rebellion laat zich letterlijk vertalen als: Opstand tegen uitsterving. Deelnemers aan XR zijn te vinden in alle lagen van de bevolking. Zij eisen van de overheid adequate maatregelen tegen de klimaat- en ecologische crisis, conform wat de wetenschap al decennialang aangeeft. Ruim 1 miljoen plant- en diersoorten staan op het punt van uitsterven door toedoen van de mens. Ook onze eigen voedselvoorziening komt daarmee in direct gevaar. De klimaatcrisis draagt daar in belangrijke mate aan bij. XR Deventer & omstreken is een van de 35 lokale afdelingen van XR Nederland. De beweging werd in oktober door dagblad Trouw op nummer 4 geplaatst in de jaarlijks verschijnende Duurzame 100 ranglijst.

Drie eisen

Extinction Rebellion stelt in al bijna 80 landen drie eisen aan hun volksvertegenwoordiging: 1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering; 2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier; 3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming. Begin oktober overhandigden ruim dertig inwoners van Deventer een Alarmbrief met deze drie eisen aan het Deventer college van burgemeester en wethouders. De presentatie aan de gemeenteraad op 16 december is daar een vervolg op.

Wie meer wil weten over Extinction Rebellion mailt naar: XRDeventer@protonmail.com of kijkt op: www.facebook.com/XRDeventer of www.extinctionrebellion.nl