Stedendriehoek

Keus voor beknopte ceremonie

DEVENTER – Met ingang van 1 januari 2019 kunnen inwoners van de gemeente Deventer kiezen voor een beknopte ceremonie bij het aangaan van een huwelijk of partnerschap. Deze beknopte ceremonie is een nieuwe optie, naast het kosteloos trouwen en de reguliere ceremonie. De speech is voortaan bij alle huwelijken optioneel. Hiermee speelt de gemeente in op wensen van echtparen.

Ambtenaren van de burgerlijke stand merkten dat steeds minder mensen kiezen voor een uitgebreide ceremonie, en dat er eigenlijk behoefte was aan een ‘tussenvorm’. De opmerkingen en vragen van bruidsparen droegen bij aan de herziening van het beleid. De beknopte ceremonie biedt een alternatief. Deze huwelijken en partnerschapsregistraties worden in de ondertrouwkamer gesloten op werkdagen, door een ambtenaar van de burgerlijke stand.