Stedendriehoek

Jelmer ondersteunt kinderen met een vluchtachtergrond:

‘Intens maar prachtig vrijwilligerswerk’

door Lieve Weeteling/Merel Remkes

SCHALKHAARIn Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in asielzoekerscentra (azc’s). Jelmer is vrijwilliger en ondersteunt deze kinderen in de opvang in Schalkhaar. Hun verblijf is vaak onzeker en ze kunnen veel zorgen hebben. Als vrijwilliger kan Jelmer een grote rol spelen in het geven van zekerheid en zelfvertrouwen.

“Als kinderen een azc binnenkomen, zijn ze vaak angstig en zeggen weinig”, vertelt Jelmer. Hij is sinds een jaar vrijwilliger bij het Time4You-project in Schalkhaar. “Maar al snel zie je ze opbloeien. Dat raakt me.” Met het Time4You-project wil VluchtelingenWerk Nederland kinderen in azc’s informeren over hun positie en toekomst, op een kindvriendelijke manier. Het geeft de kinderen zekerheid en zelfvertrouwen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er over allerlei onderwerpen gepraat, de kinderen kunnen vragen stellen en de vrijwilligers bieden een luisterend oor.

Intens maar prachtig werk

In het dagelijks leven is Jelmer docent en heeft hij ook wel eens te maken met kinderen die zijn gevlucht uit hun land van herkomst. “Maar die zijn dan al wat meer gewend en wat verder in hun ontwikkeling. In het azc maak je ze mee vanaf het prille begin. Het is intens, maar vooral prachtig om te zien hoe flexibel kinderen zijn en hoe snel ze zich aanpassen aan een nieuwe omgeving.” In het azc in Schalkhaar komen kinderen tussen de 8 en 12 jaar iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur samen. In Schalkhaar en op andere locaties in Nederland zijn nog plekken voor vrijwilligers die ook graag kinderen ondersteunen bij aankomst in hun tijdelijke verblijfslocatie in Nederland.

Ons doel is echt contact te maken met
ieder kind, hen te zien zoals ze zijn’

Echt contact maken

De vrijwilligers hebben naast hun informerende rol, ook een signalerende rol. Zijn er bijzonderheden in het gedrag van een kind? Valt iets anders op? Dan houdt het team het kind extra in de gaten. Jelmer: “Of we op zo’n kind afstappen om erover te praten, hangt af van de specifieke situatie. Ik probeer niet te veel te pushen, dat kan averechts werken. Door samen dingen te doen en ondertussen met ze te praten, kunnen we erachter komen hoe het met de kinderen gaat. Ons doel is om echt contact te maken met ieder kind, hen te zien zoals ze zijn.” Wanneer dat nodig is, verwijzen de vrijwilligers kinderen (en hun ouders) door naar andere instanties op het azc of naar COA.

Creatief omgaan met taalbarrières 
Tijdens de bijeenkomsten van Time4You wordt er Nederlands gesproken. Voor kinderen die de taal nog niet goed beheersen, kan dat een uitdaging zijn. Gelukkig zijn er altijd andere kinderen die al langer in Nederland wonen, zij kunnen vertalen. Jelmer: “En anders maken we gebruik van een vertaalapp. Meestal vinden we wel een oplossing.”

Tijdens de woensdagmiddagbijeenkomsten in het azc in Schalkhaar komen er ook regelmatig interessante gasten op bezoek: politieagenten met een politieauto, EHBO-vrijwilligers en iemand die capoeira-les gaf. Zo krijgen de kinderen verschillende indrukken.

Jelmer gaat altijd met een grote glimlach naar huis, vertelt hij. “Werken bij Time4You geeft me energie. Hoewel je je probeert voor te stellen dat deze kinderen het niet gemakkelijk hebben in een nieuw land waar ze een compleet andere taal moeten leren, zie je dat ze plezier hebben tijdens de bijeenkomsten van Time4You. Dit geeft me de kracht om door te gaan met dit werk. Mijn advies voor toekomstige vrijwilligers bij Time4You is: koester niet te veel verwachtingen en wees jezelf. Kinderen bloeien op en gaan met enorm veel plezier naar deze bijeenkomsten. Dat is waarvoor je het doet.”

Nieuwe vrijwilligers
Op de locatie in Schalkhaar is op dit moment plek voor nieuwe vrijwilligers die ook graag kinderen willen begeleiden. Het is iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. Ga naar www.vluchtelingenwerk.nl/vrijwilligers voor meer informatie. Je kunt je daar ook meteen aanmelden.

Voor online artikel: https://vrijwilligers.vluchtelingenwerk.nl/

Foto:

Vrijwilliger Jelmer tijdens een Time4You-bijeenkomst. (Foto: VluchtelingenWerk Nederland)