Stedendriehoek

‘Je hoeft de wereld niet in je eentje te redden, maar samen kunnen we veel’

Op de begane grond van het stadskantoor, prominent gelegen aan het Grote Kerkhof, vind je het Duurzaamheidscentrum Deventer. Dit is een samenwerking tussen De Deventer Energie Coöperatie en De Ulebelt. Het doel is duurzaam leven leuk en eenvoudig maken.

Wie langs het gemeentehuis in Deventer loopt kan het niet missen; de uitgebreide etalering van het Duurzaamheidscentrum. Maar wie naar binnen loopt, ziet dat er veel meer is te ontdekken. Een grote ruimte vol met informatie over alle aspecten van duurzaamheid. Hoe staat Nederland op de kaart als het om duurzaamheid gaat? Wat kun je zelf doen? Het kan gaan om grotere initiatieven zoals zonnepanelen, maar ook ‘kleine’ dingen zoals lokale groenten kopen of zelf verbouwen. Over alles wat je wilt weten kun je hier informatie krijgen.

Van mondiaal naar lokaal

Het klimaat verandert in een snel tempo en er zal wat moeten veranderen voor de toekomst en de generaties na ons. Veel mensen willen zeker wat doen, maar hoe en wat is vaak een moeilijker verhaal. Voor bewoners en bedrijven is het vaak lastig om goede en betrouwbare informatie te vinden om duurzamer te wonen, werken en leven.

Velen leven met vragen: kan ik iets doen? Waar begin ik? Wat levert het op en wat kost het wel niet? Wie gaat mij helpen?

Jurgen Schoorlemmer, vrijwilliger bij het Duurzaamheidscentrum, legt uit dat iedereen hier welkom is om vrijblijvend informatie in te winnen. “Wij willen helpen om keuzes te maken, want er is vaak meer mogelijk dan de mensen denken. Duurzaamheid staat bij steeds meer mensen en bedrijven op de radar, maar het is nog niet zo makkelijk om daar ook echt stappen in te zetten. De wereld van de duurzaamheid kan erg onoverzichtelijk zijn. Er zitten veel kanten aan, zodat het niet meevalt om de juiste keuzes te maken. Hoe weet je nou wat echt zoden aan de dijk zet? Heeft het allemaal eigenlijk nog wel zin? Hier willen wij wat meer duidelijkheid in scheppen en je te helpen om een eerste – of een volgende stap te laten zetten.”

Met een team van experts wordt in het centrum onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie gegeven. Maar ook wordt er meegedacht over de situatie in specifiek jouw woning. Wat zijn de keuzes die je hebt en hoe kun je dit praktisch uitvoeren en financieren. En wat je uiteindelijk met het advies doet, dat mag je zelf weten! “Wij kunnen niet voor iemand bepalen of je die warmtepomp wel of niet gaan kopen of dat je nu dan toch minder vlees gaat eten, maar wij kunnen je wel helpen door het geven van objectieve informatie.” Als het centrum open is, is er altijd een getrainde vrijwilliger duurzaamheidscoach aanwezig die vragen kan beantwoorden of bezoekers kan doorverwijzen.

Samenwerkingen met een flink aantal partners

De gemeenteraad besloot vorig jaar geld vrij te maken voor het initiatief. Het beschikbare budget gaat naar de faciliteiten, activiteiten en (bescheiden) vergoeding voor vrijwilligers. Het team bestaat uit een grote groep vrijwilligers die samen met de partners het centrum handen en voeten geven en activiteiten organiseren. Inmiddels hebben een flink aantal bedrijven en ondernemingen zich aangesloten bij het Duurzaamheidscentrum. Denk onder andere aan Saxion. Studenten van de opleiding Klimaat en Management kunnen bijvoorbeeld presentaties houden in het centrum.

Waar staat duurzaamheid voor?

Duurzaamheid komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. Kortom: de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen.

Bedreigingen zijn:

  • Klimaatverandering als gevolg van uitstoot van broeikasgassen
  • Verspilling van grondstoffen
  • Tekort aan zoet water
  • Afval en schadelijke stoffen die in het milieu (bodem, water en lucht) belanden
  • Afname van de biodiversiteit

Door het kijken naar je eigen ecologische voetafdruk kan je bepalen hoeveel impact jij hebt op het milieu. Zoals het nu gaat, kan de aarde het op termijn bij lange na niet volhouden. Daarom moeten we de handen uit de mouwen steken voor duurzame oplossingen en een rechtvaardige verdeling van natuurlijke hulpbronnen.

Op de website van het Duurzaamheidscentrum vind je de agenda met alle activiteiten die er in Deventer en omgeving over duurzaamheid worden georganiseerd. Op 20 september is er bijvoorbeeld een online workshop over het afkoppelen van je regenpijp. “Je hoeft de wereld niet in je eentje te redden, maar samen kunnen we veel bereiken.” Website: www.dcdeventer.nl