Stedendriehoek

Is Deventer klaar voor een vuurwerkafsteekverbod?

DEVENTER – In de raadsbijeenkomst van 16 mei hebben Arie de Niet (ChristenUnie) en Tjeerd van der Meulen (GroenLinks) het initiatiefvoorstel voor een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling gepresenteerd. Volgens beide partijen is het de hoogste tijd dat ook in Deventer duidelijk wordt uitgesproken dat de maatschappelijke impact – namelijk overlast voor mens en dieren, slachtoffers, oogletsel, schade aan publieke eigendommen – onaanvaardbaar is.

Zolang er geen landelijk afsteekverbod bestaat, is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk gemeenten een duidelijk signaal naar Den Haag afgeven. Op woensdag 29 mei wordt duidelijk hoe andere partijen tegen het voorstel aankijken. De Niet en Van der Meulen: “We hebben dit te lang normaal gevonden en een leuke traditie genoemd. Het is de hoogste tijd voor een andere invulling van Oud & Nieuw zonder schade en slachtoffers.”

Sinds de jaren 70 bestaat in Nederland de traditie dat er om 00.00 uur op 1 januari vuurwerk wordt afgestoken. “Deze traditie is in de loop der jaren helaas uitgegroeid tot een horrornacht bij politie en hulpdiensten, huisdieren, natuurdieren en inwoners die zich op straat onveilig voelen. Als we op 2 januari in de kranten lezen dat ‘de jaarwisseling rustig is verlopen’, betekent dat nog steeds vele slachtoffers op de spoedeisende hulp, miljoenen schade en veel inwoners die zich niet veilig voelden. Maatschappelijke organisaties, politie en brandweer en medici – oogartsen en anderen – roepen al jaren op om er mee te stoppen”, aldus Van der Meulen. “Het is een fabel dat het alleen maar om illegaal vuurwerk zou gaan. Onschuldige passanten die gewond raken en die levenslang met de gevolgen zitten interesseert het ook geen biet of het vuurwerk wel of niet illegaal is.”

Zelf de norm stellen

Veel gemeenten hebben besloten om niet langer te wachten op de trage besluitvorming in Den Haag en hebben zelf besloten om een afsteekverbod in te stellen. “Deze gemeenten weten ook dat hiermee niet direct de problematiek is opgelost, maar zijn in ieder geval duidelijk dat afsteken van vuurwerk niet meer van deze tijd is”, zegt De Niet. “Als we de maatschappelijke nadelen onaanvaardbaar vinden, dan stellen we zelf de norm. Net als onder andere onze buren Zwolle, Zutphen en Apeldoorn. Elk slachtoffer en schade minder is winst.”

In de raadsbijeenkomst op 29 mei geven de andere fracties in de raad hun oordeel. “Hopelijk hebben veel fracties het besef dat een vooruitstrevende gemeente als Deventer niet achter kan blijven bij een afsteekverbod.” De Niet en Van der Meulen concluderen: “De maatschappelijke ellende is onaanvaardbaar. En dat kwartje valt gelukkig bij steeds meer mensen. Nu nog de raadsleden van de overige fracties die een stap willen zetten. Op 29 mei weten we meer.”