Stedendriehoek

In het voetspoor van Lebuïnus

DEVENTER – U heeft vast wel eens van Lebuïnus gehoord. Hij is de naamgever van de Lebuïnuskerk in Deventer. Bijna niemand weet wie die naamgever precies is en wat hij deed. Jongeren weten helemaal niet wie deze man is en wat hij gedaan heeft. Was hij belangrijk voor Deventer en de regio? De stichting ‘In het voetspoor van Lebuïnus’ brengt licht in de duisternis.

Lebuïnus is afkomstig uit Engeland en behoorde tot de groep monniken die er vandaar op uit trokken om het evangelie te verkondigen onder de heidenen aan de overkant van de zee. De man overleed eind achtste eeuw. Nadat hij in Nederland arriveerde, meldde hij zich bij de bisschop van Utrecht. Deze stuurde hem, samen met Marchelm, naar de IJsselstreek. Met hulp van weduwe Abachilda stichtten zij hun eerste kerkje in het dorpje Wilp. Marchelm ging naar het noorden, Lebuïnus bleef in de buurt van Deventer. Hij werd na zijn dood bijgezet in de kerk van Deventer die naar hem is genoemd. Lebuïnus is patroon van de stad Deventer. Overigens draagt ook de kerk in Wilp de naam Lebuïnus. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een zalige dood.

 

1250 jaar

In 2018 is het 1250 jaar geleden dat de komst van Lebuïnus wordt herdacht. Hiervoor werd de stichting ‘In het voetspoor van Lebuïnus’ in het leven geroepen. Immers, de komst van de  monnik betekende de stichting van de stad Deventer en heeft grote gevolgen gehad voor de geschiedenis van de streek. De stichting vraagt hier ruime aandacht voor en heeft drie plannen ontwikkeld om Lebuïnus voor het voetlicht te brengen. Zo komt er een wandelroute tussen het station Twello via Wilp naar Deventer. Tevens is er een Lebuïnusbeeld, ontworpen door de bekende beeldhouwer Theo Schreurs, dat nog gegoten moet worden en tenslotte komt er een ondersteunende app vol verhalen (afstudeerproject vanuit Saxion door Laura de Wijs), die te gebruiken is tijdens de route, bij het beeld en thuis of in de klas.

 

Monnik of bisschop

Met de realisatie van het beeld is Lebuïnus definitief in ons midden. Maar… hoe zag hij er uit? Als een monnik of als een bisschop? Volgens beeldhouwer Schreurs doet dat er niet toe. Het beeld dat hij gemaakt heeft stelt vragen, juist omdat het niet letterlijk is. Tijdens het maakproces, dat jaren heeft geduurd, dacht Schreurs aan de doorwaadbare plek in de IJssel ter hoogte van Deventer en aan de mensen die daar de IJssel overstaken. “Ook zij hadden hun vragen en verlangens. Ook zij wilden wat bereiken in het leven. Het beeld heeft dus stevige voeten, want om de rivier over te steken moet je stevig op je voeten staan. Tegelijk is het transparant, want veel vragen worden niet ingevuld voor de kijker. Het beeld is van binnen hol en je kunt er doorheen kijken. Het heeft de trekken van de mens, maar tegelijk ook van de IJssel. Je ziet de stenen en de waterstromen er bij wijze van spreken doorheen stromen. De wereld van nu is zoveel groter, maar al die grote verhalen zijn wel opgebouwd uit kleine brokjes uit het verleden, die de wereld van nu vormgeven.”

 

Het beeld zal op zijn definitieve plaats uitkijken over de IJssel, richting Lebuïnuskerk. Het zal daar opdoemen en ook van de stadzijde te zien zijn.De Wellekant krijgt met het beeld allure en een verbinding is (opnieuw) tot stand gekomen. Een verbinding tussen stad en platteland, tussen provincies, cultuur en natuur.Het beeld en de route met app vormen daarom één geheel die reikt over grenzen van gemeenten en zelfs van provincies.Dat gegeven biedt veel kansen, maar maakt het ook ingewikkeld om de handen op elkaar te krijgen.Stap voor stap gaat het de stichting lukken om iedereen enthousiast te maken en te zorgen dat Lebuïnus niet meer vergeten wordt.

 

Donatie

De stichting voert op dit moment gesprekken met diverse partijen om het overige budget (voor het gieten van het beeld) te verwerven. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat het beeld in het jubileumjaar 2018 gerealiseerd kan worden. Bedrijven en particulieren kunnen een donatie doen om het project te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met de stichting ‘In het voetspoor van Lebuïnus’, H.W. Iordensweg 91, 7384AJ Wilp, telefoon 06-48085188 of stort uw donatie op bankrekening NL42RABO 0312995989.