Stedendriehoek

‘Huidige politiek is verantwoordelijk voor ontboering van Nederland’

Zestienduizend boerenbedrijven hebben geen opvolger. Deze cijfers die het CBS vorige week heeft gepubliceerd zijn zeer alarmerend, vindt de plattelandspartij BBB (BoerBurgerBeweging), die op 17 maart meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. “Nederland is in rap tempo aan het ontboeren. De huidige politieke wind blaast boeren weg, blijkt nu uit keiharde cijfers”, stelt BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas (zie foto) uit Deventer.

“De ontboering van Nederland mag de huidige politiek zich aanrekenen. De alarmerende cijfers hebben alles te maken met wurgende wet- en regelgeving, het gebrek aan toekomstperspectief en gebrek aan waardering. Boeren produceren in Nederland schoner en duurzamer dan waar dan ook en toch schromen sommige partijen niet om boeren dagelijks weg te zetten als milieuvervuilers, dierenbeulen en gifspuiters. Vind je het gek dat jonge boeren de bedrijven van hun ouders niet meer willen overnemen?” stelt Van der Plas.

“De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op de toekomst van onze landbouw en van ons platteland. Deze regering wil dat boeren kleiner en duurzamer gaan produceren, maar jaagt met het beleid intussen de kleine familiebedrijven letterlijk en figuurlijk weg van hun land. Het beleid in Den Haag lijkt alleen nog maar te zijn gericht op het opkopen van boerenbedrijven om (stikstof)ruimte te krijgen voor industrie, zonneparken, datacenters en distributiecentra. En dit zijn niet de grote bedrijven die moeten wijken. Het zijn júist de kleinere familiebedrijven die uit onze groene ruimte verdwijnen.”

Wurgende regels

Overblijvende boeren en tuinders worden daarnaast gewurgd door steeds strengere wet- en regelgeving die de overheid oplegt. Regels die vaak veel strenger zijn dan in ons omringende landen, waardoor de kosten voor Nederlandse boeren om voedsel te produceren veel hoger zijn dan voor hun Europese collega’s. Daarnaast zetten onze regeringspartijen, aangemoedigd door de EU, met allerlei handelsverdragen ook nog eens de poorten van Europa open voor goedkoop en grootschalig geproduceerd voedsel uit landen die helemaal niet voldoen aan de strenge eisen die hier gelden. Met als gevolg dat wij in Nederland consumeren wat wij niet mogen produceren. Dit is een waanzinnig beleid, waardoor onze boeren geen gelijk speelveld hebben. Deze overheid zou boeren, ónze voedsel- en bloemenmakers, juist moeten koesteren in plaats van wegjagen”, stelt Van der Plas.

BBB trekt al langer aan de alarmbel voor wat betreft het verdwijnen van boeren. “Het is triest om te zien dat onze noodkreten nu door cijfers worden onderbouwd. Veel mensen realiseren zich niet, dat met het verdwijnen van de boer, op het platteland nog veel meer zal verdwijnen. Het behoud van onze land- en tuinbouw speelt een essentiële rol in een leefbaar platteland. Boeren en tuinders zorgen niet alleen voor lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel, maar ook voor het landschap. Zij zijn rentmeesters van de regio, zorgen voor werkgelegenheid, economie, toerisme, recreatie, landschapsbeheer, natuurbeheer en vooral sociale binding op het platteland. Als de boeren en tuinders verdwijnen, heeft dit zeer grote gevolgen voor ons platteland zoals wij dat nu kennen”, besluit Van der Plas.