Stedendriehoek

Historische wandeling door Noordenbergkwartier

DEVENTER – Gilde Deventer verzorgt, in samenwerking met de VVV, elke zaterdagmiddag onder leiding van een stadsgids een historische wandeling door het Noordenbergkwartier. 

Het Noordenbergkwartier, het oude stadsgedeelte tussen het Grote Kerkhof bij de Lebuïnuskerk, de IJssel en de spoorbrug, kent een lange en bijzondere geschiedenis. De wijk ligt deels op het noordelijke rivierduin aan de IJssel. Uit opgravingen is gebleken dat dit gedeelte van Deventer al sinds de negende eeuw permanent is bewoond. Aan het eind van de middeleeuwen stonden er al enkele belangrijke gebouwen, zoals het Geertruidengasthuis of pestengasthuis (nu De Fermerie) en het Buiskenshuis van de Zusters van het Gemene Leven.  Het was de wijk waar vanaf de middeleeuwen veel ambachten werden uitgeoefend. In de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw zijn juist in deze wijk veel van de latere grote Deventer industrieën ontstaan, zoals Thomas en Drijver. In de tweede helft van de vorige eeuw is de wijk, mede door de oorlog, sterk in verval geraakt. Door een goed georganiseerd  wijkinitiatief, eind vorige eeuw, is het verval omgezet in een bijzondere renovatie en restauratie van de wijk.

De Noordenberg-stadswandeling neemt de deelnemer mee naar de bijzondere plekjes waar de oude geschiedenis van de wijk nog steeds zichtbaar is. Zo bestaat er tussen de Molenstraat en de Graaf van Burenstraat nog steeds een deel van de aarden verdedigingswal uit de 11de eeuw, die als verdediging tegen de Vikingen diende. De wandeling van anderhalf uur start iedere zaterdag om 13.30 uur bij de VVV aan de Brink. De kaartjes à €6,- zijn verkrijgbaar via de VVV- Deventer.