Stedendriehoek

Herdenking in heel Deventer

DEVENTER – Ook in Deventer wordt de Dodenherdenking op donderdag 4 mei plechtig uitgedragen. Voorafgaand aan de gezamenlijke herdenking op Het Grote Kerkhof zijn er om 19.00 uur herdenkingsmomenten bij de verschillende monumenten in de stad: het Indiëmonument (Grote Kerkhof), het Twentolmonument (Snipperlingsdijk), het Etty Hillesum monument (Onder de Linden) en het Verzetsmonument (Verzetslaan).

Sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is er wereldwijd nog geen dag voorbij gegaan zonder oorlog. Vrede en vrijheid zijn nog steeds geen vanzelfsprekendheid en vraagt onderhoud en inzet. Helaas zijn de kosten hiervoor soms hoog, verliezen we onderweg mensen die zich inzetten voor de vrijheid. Om hierbij stil te staan heeft burgemeester Andries Heidema dit jaar alle in Deventer woonachtige veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht uitgenodigd om samen stil te staan bij de offers die de vrijheid heeft gevraagd sinds het uitbreken van WOII. Het Nederlandse leger is sinds WOII ingezet tijdens drie oorlogen en ruim 100 vredesmissies.

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Door het uitnodigen van de Deventer veteranen staan we dit jaar stil bij alle slachtoffers van toen, maar ook expliciet bij hen die sindsdien vielen voor de vrede”, aldus een woordvoerder.

De gezamenlijke herdenking op het Grote Kerkhof begint om 19.40 uur met muziek van de Highland Regiment Pipes and Drums. Om 19.45 uur komen de stille tochten van de decentrale monumenten aan op Het Grote Kerkhof. Om 19.58 uur volgt de kranslegging door burgemeester Andries Heidema en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad mevrouw Bep Spa, namens alle burgers van Deventer. Om 20.00 uur is dan de twee minuten stilte ter nagedachtenis aan de gevallenen.

Na de twee minuten stilte geeft Reinier ten Brink het taptoe-signaal en aansluitend klinken het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus, begeleid door het samengesteld Deventer orkest en het voor 4 mei samengestelde koor. Dit wordt gevolgd door het Canadese volkslied ‘O Canada’, begeleid door het samengesteld Deventer orkest en het samengestelde koor. Burgemeester Andries Heidema houdt daarna een toespraak. Speciaal voor 4 mei wordt vervolgens een door Karel Tadema  en Femke Tadema gecomponeerd lied gezongen, met de titel Van Ver, door een ook speciaal voor 4 mei samengesteld Deventer koor. Dichter Boudewijn Betzema van de Provincie Overijssel draagt daarna zijn poëzie ‘Er zijn nog de oorlogsveteranen’ voor. Na de kransleggingen om 20.21 uur zingt Robin Yerah nog het eigen – voor deze gelegenheid gecomponeerde – lied ‘In mijn hoofd’. Om 20.32 uur, tenslotte, is de bloemlegging door publiek, onder begeleiding van het samengesteld Deventer orkest en de Highland Regiment Pipes and Drums.