Stedendriehoek

Groot taalfeest in Twello

TWELLO – De afsluiting van de IJsselbiënnale 2017 in Twello op zaterdag 16 september belooft een feestelijke knaller te worden. Met als titel Twello voor Taal’ zet de Kunstkring Voorst in en om galerie de Statenhoed een punt achter haar deelname aan deze biënnale met een middag- en avondvullend feestprogramma voor lezers en schrijvers.

De Voorster cultuurwethouder Harjo Pinkster opent om 12.00 uur de dag Twello voor Taal, waarna het woord is aan regionaal bekende schrijvers en dichters met korte voordrachten. Daarin staat de IJssel centraal. Theater met veel spektakel en een veiling van IJsselkunstwerken wisselen de voordrachten af.

Ook vindt aan het begin van de middag de prijsuitreiking plaats van het mooiste coverontwerp voor het boek Hessel de IJsseljutter. Dit is een streekroman die door negen schrijvers van de kunstkring in estafettevorm is geschreven. Atelier Warempel van Zozijn uit Zutphen heeft hiervoor een zestal kandidaat-covers ingestuurd.

De streekroman wordt deze dag ten doop gehouden en is voor 7,50 euro te koop op een van de kramen van de miniboekenmarkt bij de Statenhoed aan de Dorpsstraat in Twello. Tevens is er s middags voor kinderen een woordenspel met straattheater.

Het avondprogramma bestaat uit een dinerbuffet verzorgd door restaurant SwinckelsNaar bed met de Nachtzuster (erotische vertellingen door nachtzuster Klazina) en een Boekenbal. Het  middagprogramma is gratis toegankelijk. Voor het avondprogramma aanmelden voor maandag 11 september door overmaking van 1495 euro naar NL23RABO0148366767 t.n.v. Kunstkring Voorst.

Om de aandacht voor ‘Twello voor Taal’ en de IJsselbiënnale op zich te vestigen plaatste de Kunstkring Voorst onlangs een ANWB-praatpaal voor galerie de Statenhoed in de Dorpsstraat in Twello. De kunstkring wist een van de felbegeerde palen na de massale weghaalactie  in juli door de ANWB voor Twello in de wacht te slepen.

De alom bekende gele paal is omgebouwd tot luisterpaal en is – tot dusver bekend – de eerste ‘herintredende’ openbare paal in Nederland. Je kunt er de IJssel horen kabbelen ruisen en brullen in een geluidscollage van Jeroen van Dijk van orkest De Ereprijs. En wie tot en met zondag 17 september binnen in de galerie kijkt zal zien dat de IJssel in Twello ook in beelden en schilderijen tot leven is gewekt. Na 17 september als de IJsselbiënnale er in Twello opzit verdwijnt de paal voorlopig weer uit het straatbeeld.