Stedendriehoek

Gemeentenieuws Deventer

Vluchtelingen uit Oekraïne naar Keulenstraat

De gemeente gaat aan de Keulenstraat 18 noodopvang bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Het voormalige kantoorpand wordt de komende weken geschikt gemaakt voor de opvang.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De Veiligheidsregio IJsselland, waar de gemeente Deventer deel van uit maakt, moet voor nu in totaal plek zoeken voor 1000 mensen voor Oekraïense vluchtelingen. De kosten van opvang komen volledig voor rekening van het rijk. Wethouder opvang en zorg Rob de Geest:  “De eigenaar van het pand heeft deze locatie aan ons aangeboden. Daar ben ik heel blij mee omdat de voorkeur uitgaat naar grotere, centrale opvanglocaties. Mensen hebben daar steun aan elkaar en we kunnen zo goede centrale voorzieningen zorgen.”

Wilt u hulp aanbieden?
Er wordt vanuit alle kanten gewerkt aan het bewoonbaar maken van de opvanglocatie door kwartiermaker Rudie Jansman en zijn team, de pandeigenaar, studenten van Aventus, de buurtvereniging en vele andere vrijwilligers. Het team van studenten van Aventus en hun begeleiders is met hulp van Deventer installateurs bezig met allerlei installatiewerk, Auping heeft 200 bedden toegezegd, de bedrijven in de buurt hebben al van alles geregeld; van ICT tot en met wegbewijzering, Het Goed verzamelt spullen en nog veel meer.

Wilt u iets in betekenen voor de opvanglocatie? Kijk op www.hetgrootstekennisfestival.nl/opvang/ voor een overzicht van gevraagde hulp en spullen.Overzicht van acties voor Oekraïne

Wat er in de Oekraïne gebeurt is vreselijk. Veel mensen willen wat doen om de Oekraïners te helpen. Om overzicht te hebben wat er al gebeurt en om mensen te helpen die ook wat willen doen, heeft Deventer Doet een overzichtspagina gemaakt van lopende acties voor Oekraïne. Deze is te vinden op www.deventerdoet. nl/oekraine.

Op de overzichtspagina staat wat er op gebied van opvang geregeld wordt door de gemeente, staan landelijke acti es maar ook diverse lokale acties om hulp te bieden. ‘We hopen hiermee iedereen die wat wil doen het zo makkelijk mogelijk te maken’, aldus projectmedewerker Michiel ten Bulte.

Burgemeester Ron König: “Het is dramatisch wat er in Oekraïne momenteel gebeurt. Deventer wil graag helpen waar kan. Veel Deventenaren bellen ons en vragen wat ze kunnen doen. Dat kunnen we het beste doen via Deventer Doet, die daar veel ervaring mee heeft . Daarnaast kunnen mensen die zelf een actie op poten willen zetten, vrijwilligers zoeken of hun diensten willen aanbieden gebruik maken van www.betermetjeburen.nl. ‘Www. betermetjeburen.nl is een soort marktplaats waar mensen uit Deventer (buren) elkaar kunnen helpen, maar waar ook acties gestart kunnen worden’, legt Ten Bulte uit. ‘Het is dé burencontactwebsite van Deventer.’

Deventer Doet roept iedereen op die een actie is gestart of van een actie weet die er nog niet bij het overzicht staat om dit te melden via michiel@deventerdoet.nl. ‘Dan zetten wij de actie erbij, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen helpen en iedereen kan zien wat er al gedaan wordt.’De gemeenteraadsverkiezingen: 16 maart laatste kans

Op 14 tot en met 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van 18 jaar of ouder kiezen samen wie er in de gemeenteraad komen. De gemeenteraad telt straks 39 raadsleden. De komende vier jaar maken en beslissen zij over plannen voor Deventer. Ook bepalen zij waar geld aan wordt uitgegeven. Aan de verkiezingen doen 14 politieke partijen mee. Nog niet gestemd? 16 maart is de laatste dag dat dat nog kan.

Stemhulp
Wilt u weten welke politieke partijen het beste bij u passen? De stemhulp voor de gemeenteraadsverkiezingen in Deventer is nu online. U kunt de stemhulp invullen via www.mijnstem. nl/deventer

Stempas en legitimatiebewijs
Als u gaat stemmen, heeft u een stempas nodig en moet u een legitimatiebewijs laten zien. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag dat u stemt. Een geldig legitimatiebewijs is uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Draagt u een mondkapje? Medewerkers van het stembureau kunnen vragen of u het mondkapje kort af wilt doen. Dan kunnen ze uw identiteit controleren.

Iemand machtigen
Een andere kiezer kan voor u stemmen. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen. Zo machtigt u iemand om voor u te stemmen. Geef uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

Locatie stembureaus en eerder stemmen
Op uw stempas staat een stemlokaal bij u in de buurt. Liever ergens anders stemmen? U mag stemmen in elk stembureau binnen Deventer. Het overzicht van alle stembureaus staat op de website www. waarismijnstemlokaal.nl/s/deventer. Daar vindt u ook de openingstijden en openingsdagen. Door het coronavirus zijn er andere stembureaus dan u gewend bent.Kavelruil Salland van start

Met Kavelruil Salland slaan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte de handen ineen om de bedrijfsvoering van boeren in Salland te verbeteren. Door bijvoorbeeld huiskavels te vergroten, wordt het makkelijker om koeien in de wei te laten lopen en hoeven boeren minder vaak en ver te rijden om bij hun percelen te komen. De vrijwillige kavelruil heeft naast een efficiëntere bedrijfsvoering ook een positief effect op verkeersveiligheid, milieu en biodiversiteit. Kavelruil Salland geeft daarnaast mogelijkheden om andere gebiedsopgaven te realiseren.

Met dit project geven de gemeenten een vervolg aan eerdere succesvolle gemeentelijke kavelruilprojecten. Kavelruil Salland krijgt hiervoor een bijdrage van 330.000 euro van ELFPRO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Overijssel.

Wethouders Liesbeth Grijsen (Deventer), Hans Olthof (Olst-Wijhe) en Wout Wagenmans (Raalte) markeerden het startmoment. “Kavelruil Salland heeft als hoofddoel het verbeteren van de landbouwstructuur, waardoor boeren efficiënter kunnen werken. Bijzonder voor dit project is dat de ruilplannen beginnen bij stoppende boeren. Belangrijk is dat we ook kijken naar andere gebiedsopgaven. Zo kunnen we met kavelruil meerdere opgaven meenemen bijvoorbeeld voor water, natuur, landschap en milieu. Daarmee is kavelruil niet alleen belangrijk voor boeren, maar voor ons allemaal.”

Kavelruil Salland is mogelijk door steun van de provincie Overijssel en ELFPRO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


 

Gratis mondkapjes en zelftesten voor minima

Sinds vrijdag 25 februari 2022 zijn de meeste coronamaatregelen vervallen. Mondkapjes zijn nog wel verplicht in het openbaar vervoer en leerlingenvervoer. Sommige mensen vinden het ook prettig om een mondkapje te dragen op drukke plekken. Door regelmatig een zelftest te doen, weet u of u corona hebt en kunt u voorkomen dat u anderen infecteert.

Gratis voor minima
Corona zelftesten en mondkapjes zijn gratis voor mensen met een laag inkomen. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u gratis vijf zelftesten en een pakje mondkapjes ophalen bij het Stadhuis, Grote Kerkhof 1 op dinsdag 22 maart 2022 tussen 13.00 en 16.00 uur. U kunt dan ook bij ons terecht met financiële vragen. Bijvoorbeeld over uw energierekening, minimaregelingen en of uw aanslag gemeentelijke heffingen.

Wat is een laag inkomen?
21 tot pensioengerechtigde leeftijd (netto afgeronde bedragen)
Echtpaar € 1640,00
Alleenstaanden € 1150,00

AOW
Echtpaar € 1725,00
Alleenstaanden € 1270,00Provincie Overijssel investeert in groen ontmoeten in Stadscampus de Kien in Deventer

De provincie Overijssel draagt de komende jaren in totaal 1,6 miljoen euro bij aan de inrichting van de openbare ruimte en fiets- en looproutes in stadscampus de Kien. Dat maakte gedeputeerde Monique van Haaf bekend tijdens een werkbezoek aan de Kien.

In stadscampus de Kien komen wonen, werken en leren samen. Naast kantoren, onderwijs en voorzieningen worden er de komende jaren 600-800 nieuwe woningen gebouwd, bijvoorbeeld aan de Kop Handelskade, de Verzetslaan en op de Topicuslocatie.

Gedeputeerde Monique van Haaf: “Deventer investeert met de Kien in een stadscampus waar wonen, werken en leren samenkomen rondom het station en aan de rand van de historische binnenstad. De openbare ruimte wordt verbeterd, er komt een slimme parkeeroplossing en de schouwburg wordt verbouwd tot De Nieuwe Keizer, waar cultuur, (zakelijke) bijeenkomsten, onderwijs en ontmoeten een plaats krijgen. Een belangrijke ontwikkeling voor Deventer én voor Overijssel, daar levert de provincie graag een bijdrage aan.”

Wethouder Liesbeth Grijsen is blij met de subsidie: “Voor de Kien is een groene, slimme en gezonde openbare ruimte die uitnodigt om elkaar te ontmoeten en te ontspannen essentieel. Daarmee verbinden we de Kien ook met het station en de binnenstad. We zijn dan ook heel blij dat de provincie ons helpt om die investering te doen.”Woningbouw op oude Karweilocatie in Voorstad-oost

Op de oude Karweilocatie aan de Weseperstraat in Voorstad-Oost moeten 37 nieuwe woningen komen. Voor de ontwikkeling van de oude Karweilocatie heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar EFY-Group. De komende maanden gaat de ontwikkelaar de verdere haalbaarheid onderzoeken. Wethouder Rob de Geest: “Woningbouw op de oude Karweilocatie is goed nieuws voor de stad en een mooie kwalitatieve toevoeging voor dit deel van de wijk Voorstad-Oost. Met deze ontwikkeling kunnen we het zogenaamde ‘Karwei-kwadrant’ volledig omvormen tot woningbouw.”

Karwei-kwadrant
De oude Karweilocatie in Voorstad-Oost is het derde en laatste deel van het Karweikwadrant dat een nieuwe toekomst krijgt. Dit kwadrant bestaat verder uit Zandhuis & Zwart en de oude Bouwbasic-locatie.

Woningbouw
Op de oude Karweilocatie moeten 33 appartementen in de sociale koop- en middeldure huursector komen. In het plan is ook ruimte voor 4 woningen in de vrije koopsector.

Voorstad-Oost
De wijk Voorstad-Oost onderging in de afgelopen jaren een behoorlijke transformatie. Op de oude T&D-locati e maakten fabrieksgebouwen enkele jaren geleden plaats voor nieuwe woningen en speelvoorzieningen. De herontwikkeling van het Karwei-kwadrant is een belangrijke vervolgstap in de herontwikkeling van de wijk.

De komende maanden gaat de ontwikkelaar de verdere haalbaarheid onderzoeken. Daarna wordt een nota van uitgangspunten opgesteld. Deze dient als basis voor de verdere uitwerking in het bestemmingsplan. De daadwerkelijke bouw start naar verwachting in 2023.


 

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Op 21 maart is het Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Op deze dag wordt op verzoek van het Meldpunt Discriminatie Deventer de groene mensenrechtenvlag uitgehangen aan de gevel van het Stadhuis in Deventer. Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met de Mensenrechtenvlag laat de Gemeente Deventer zien dat zij de mensenrechten respecteren en ondersteunen. Ook wordt de Wilhelminabrug in de kleur van de mensenrechtenvlag op die dag aangelicht.

Achtergrond 21 maart
Deze dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerden tegen de apartheid. In 1966 riep UNESCO 21 maart uit tot Dag tegen Racisme en Discriminatie en vanaf die tijd worden mensen aangezet zich tegen racisme en discriminatie te verzetten.

Artikel 1 van de grondwet: Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Wie een discriminatie-ervaring heeft, weet hoe pijnlijk het kan zijn om afgewezen te worden om wie je bent, zonder dat er verder wordt gekeken naar wat je doet of kunt.

Mensen die gediscrimineerd worden, kunnen zich aangetast voelen in hun menselijke waardigheid. Op het werk kan discriminatie leiden tot slechte prestaties, ziekteverzuim en uitval van personeel. Discriminatie kan ook de saamhorigheid verstoren in de buurt en de sfeer op school. Het kan een negatieve impact hebben niet alleen voor individuen, maar ook voor de samenleving als geheel.

Discriminatiegronden zijn: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort arbeidscontract (vast of tijdelijk) en arbeidsduur (fulltime of parttime werk).

Het Meldpunt Discriminatie Deventer (MDD) Heb jij te maken met onterechte ongelijk behandeling die te maken heeft met één van deze gronden? Meld dit dan bij het Meldpunt Discriminatie Deventer. Je kunt hier ook terecht met vragen, advies en algemene informatie. Het MDD is toegankelijk voor iedereen.

Wij luisteren naar je en nemen jouw klacht serieus. Wij geven advies hoe jij en in jouw situatie met discriminatie om kunt gaan. Wij bieden ondersteuning bieden om met anderen in gesprek te gaan en samen een oplossing te zoeken. Ook helpen wij je bij het voeren van klachtenprocedures en het doen van aangifte bij de politie. Kortom: wij zoeken samen met jou naar een passende oplossing.

Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en zetten nooit stappen zonder jouw toestemming. Onze hulp is gratis. Wij registreren jouw melding anoniem. Jaarlijks wordt de gemeente op de hoogte gesteld van het aantal meldingen, het soort melding en waar deze plaatsvindt. Zo heeft de gemeente goed zicht op wat er in haar stad gebeurt en welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat Deventer een stad is waar iedereen zich thuis voelt en veilig is.

Meer informatie
Je kunt 24/7 contact opnemen via de site www.mddeventer.nl of telefonisch via 06-53302462. Elke 1e zaterdag van de maand is er een inloopspreekuur en zijn er medewerkers van het MDD aanwezig voor een gesprek of voor vragen omtrent discriminatie. Voor dit spreekuur hoef je geen afspraak te maken. Het vindt plaats in het Etty Hillesum centrum, Roggestraat 3 in Deventer.