Stedendriehoek

Gemeentelijke panden duurzamer Deventer

Hoe kunnen de panden die in het bezit zijn van de gemeente Deventer het best verduurzaamd worden? Om het antwoord te vinden op die vraag, werkt de gemeente aan een routekaart die dat in beeld brengt. Deze routekaart bepaalt het doel voor de lange termijn, maar maakt ook concreet welke panden al op korte termijn duurzamer kunnen.

Wethouder Vastgoed Rob de Geest: “De routekaart gaat over verduurzaming, maar ook over financiën en het maatschappelijk rendement van onze panden. We vinden het belangrijk om breed naar onze panden te kijken. Dus we kijken naar het energielabel en de winst die daar te halen is, maar altijd in combinatie met de maatschappelijke functie van het gebouw. Veel panden zijn in gebruik als school, buurthuis of culturele plek. Door breed naar de functies en de mogelijkheden te kijken, ontstaat een goed plan voor de toekomst.”

Ruim 300 panden in eigendom gemeente

Na uitwerking in uitvoeringsdocumenten en besluitvorming daarop, kan de verduurzaming worden opgenomen in de meerjarenbegroting. De gemeente heeft ruim 300 panden in eigendom. Hiervan zijn 79 panden aangewezen als zogeheten direct kernbezit van de gemeente. Bij deze panden is het de ambitie om zoveel mogelijk energielabel A te realiseren. Dit kost naar verwachting 3 tot 5 miljoen euro.

Wethouder Milieu en Duurzaamheid Carlo Verhaar: “Deventer is duurzaam en dus willen we als gemeente het goede voorbeeld geven, ook als het om de energiezuinigheid van onze eigen panden gaat. Voor nieuwbouw zoals het stadhuis, dat verwarmd en gekoeld wordt met IJsselwater, is dat makkelijker dan voor een historisch monument zoals de Waag.”

Het college stelt voor aan de raad om voor het opstellen van de routekaart en de eerste maatregelen geld beschikbaar te stellen dat is overgebleven bij de nieuwbouw van het Stadhuiskwartier. Het gaat om een bedrag van 160.000 euro. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor duurzaamheidsmaatregelen aan panden die volgend jaar op de onderhoudsplanning staan.