Stedendriehoek

Gemeente vindt Stiho Haveneiland beste plek voor poppodium

Deventer wil al langere tijd dat poppodium Burgerweeshuis goede huisvesting krijgt. Verbouwing van de huidige locatie en verhuizing naar twee andere locaties zijn onderzocht. De voormalige Stiho-hal op het Haveneiland komt als beste optie uit de vergelijking. Als de raad akkoord is, wordt samen met de pandeigenaar onderzocht of deze plek haalbaar is.

Wethouder Carlo Verhaar: “Deventer groeit en ontwikkelt zich. Wij investeren om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te zijn en een goed poppodium hoort daarbij. De Stiho-hal heeft onze voorkeur als plek. Als dat haalbaar blijkt, wordt het plan zorgvuldig verder uitgewerkt.”
Adviesbureau Berenschot concludeert dat een poppodium met een grote zaal voor 675 bezoekers en een kleine zaal voor 275 bezoekers bij Deventer past. De Stiho-hal is groot genoeg, ook voor productiehuis De Nieuwe Oost, nu medegebruiker in de Bagijnenstraat en voor Maakhaven, een plek waar makers en bedrijven in de muzieksector samenkomen en samenwerken.

Investering van ruim 10 miljoen
Het verkennende onderzoek laat zien dat met een investering van naar verwachting tussen de 10 en 11 miljoen euro een poppodium gemaakt kan worden in de Stiho-hal. Een nieuw poppodium dat voldoet aan de eisen van deze tijd en bijvoorbeeld geluid. Als de raad akkoord is met de plek, volgt een verfijningsonderzoek. Dit verfijningsonderzoek duur ongeveer een half jaar.

Haveneiland
Het Burgerweeshuis heeft de Stiho-hal nu tijdelijk gehuurd om concerten te kunnen organiseren conform coronaregels. Met muzikanten, een productiehuis, een poppodium en muzikale marktpartijen kan levendigheid op het haveneiland ontstaan die verdere ontwikkeling aanjaagt. Samen met het naastgelegen Roto-terrein maakt het haveneiland onderdeel uit van de centrumschil waar veel (her)ontwikkeling plaatsvindt.

Veel Deventenaren zijn verknocht aan het monumentale Burgerweeshuis aan de Bagijnenstraat. Echter, dit pand heeft achterstallig onderhoud en zou na een ingrijpende verbouwing nog steeds niet optimaal zijn voor de toekomst van het poppodium. Daarnaast ervaart de omgeving overlast die niet geheel is weg te nemen met een grondige verbouwing.
Omdat het nog een tijd duurt totdat nieuwe huisvesting is gerealiseerd, worden maatregelen genomen om de overlast in de Bagijnenstraat te verminderen tijdens de overbruggingsperiode.
Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college in december.

Foto: gemeente deventer