Stedendriehoek

Gemeente betaalt mee aan kunstgras

DEVENTER – De gemeente wil meebetalen aan kunstgrasvoetbalvelden als verenigingen vitaal zijn en wanneer er gebrek aan ruimte op het sportpark is. De gemeente betaalt en onderhoudt en de club betaalt mee óf de club betaalt en onderhoudt en de gemeente geeft subsidie. Het college wil volgens die nieuwe regels nu bij drie verenigingen kunstgras aanleggen. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de verenigingen vitaal zijn. Een vitale vereniging heeft haar zaken voor elkaar en kijkt verder dan alleen sporten. Zij weten leden, sponsoren en supporters aan zich te binden. Dit is vastgelegd in het Meedoen-sportbeleid.

SV Helios, ABS Bathmen en SV Colmschate hebben een aanvraag voor een nieuw veld ingediend, omdat er te weinig ruimte op hun sportparken is. Als de raad hiermee instemt, kan de aanbesteding van start. De drie verenigingen hebben ervoor gekozen dat de gemeente financiert en onderhoudt. De bestaande kunstgrastoplaag in Diepenveen wordt versneld vervangen. Hier is reeds budget voor gereserveerd.

Veilig materiaal

Er is de nodige onzekerheid geweest over de vraag of kunstgrasvelden veilig zijn voor de gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kon vorige week na onderzoek echter berichten dat het niet gevaarlijk is om te sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels van gemalen autobanden. Het onderzoek door het RIVM werd verricht, nadat wetenschappers begin oktober tegen het televisieprogramma ZEMBLA hadden verklaard dat rubbergranulaatvelden nooit goed onderzocht zijn, terwijl in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voetballers het krijgen van kanker linken aan het spelen op deze velden. Diverse voetbalclubs in ons landen wilden hierdoor niet meer op kunstgras spelen.

Volgens het onderzoek zitten er in de rubberkorrels wel degelijk stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar het gaat hierbij om dusdanig kleine hoeveelheden dat een speelverbod niet genoodzaakt is. Het zou gaan om een verwaarloosbaar’ risico op kanker. Het onderzoek naar kunstgras is voor het RIVM wel aanleiding om te pleiten voor betere gezondheidsnormen voor het rubbergranulaat. Er zijn verschillende normen in diverse landen. Voor rubbertegels die vaak op speelplaatsen worden gebruikt gelden bijvoorbeeld andere regels. Het RIVM benadrukt wel dat kleine kinderen de korrels niet ‘onbeperkt in hun mond moeten stoppen’ maar voegt daar aan toe dat dat ook voor grind en zand geldt. “Het is goed dat alle sporters ouders gemeenten sportclubs en vrijwilligers hun velden kunnen blijven gebruiken zonder zich zorgen te hoeven maken. We begrijpen goed dat zij zeker willen zijn dat hun kunstgras veilig gebruikt kan worden. Die zekerheid hebben ze nu opnieuw gekregen.”