Stedendriehoek

‘Focus blijft gericht op Poppodium Burgerweeshuis’

DEVENTER – “Het herhuisvestingsvraagstuk van Burgerweeshuis, dat al tien jaar speelt, is niet beantwoord tijdens de raadsvergadering om te kiezen voor het plan ‘samen onder één dak met de schouwburg’. Dit plan voorziet niet in een toekomstbestendige en duurzame pop- en nachtcultuur voor Deventer, zoals we altijd vanuit de inhoud hebben benadrukt”, aldus het team van het Burgerweeshuis.

“We verwachten geen ‘cadeau’, maar een antwoord van de lokale overheid om te voorzien in een lokale infrastructuur waarbinnen we onze opdracht van culturele en maatschappelijke waardecreatie kunnen vervullen. Het is duidelijk dat dit antwoord er niet is. Als stichting is het dan vervolgens onze verantwoordelijkheid om dit af te wegen, en na dit gedaan te hebben, is ons antwoord dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor een gezamenlijke huisvesting met een schouwburg.”

Consequenties

“De uitkomst van woensdag 20 december verandert niets aan ons antwoord. De consequenties hiervan aan onze zijde zullen worden besproken tijdens onze eerste bestuursvergadering van 2024 op 16 januari. We wachten af welke consequenties de gemeente Deventer hieraan verbindt. We zijn teleurgesteld in de PvdA en D66 vanwege de wijziging van hun eerdere standpunten ten opzichte van cultuur en Burgerweeshuis. Onze focus blijft de komende jaren volledig gericht op Poppodium Burgerweeshuis aan de Bagijnenstraat. Wij danken tenslotte iedereen die ons de afgelopen periode heeft gesteund.”