Stedendriehoek

Flexibel entoekomstbestendig

DEVENTER – De woningmarkt in Deventer verandert. Dat is te merken aan de groei van Deventer en de woonbehoefte van inwoners, maar ook aan de uitgangspunten bij nieuwbouw. De Woonvisie van de gemeente blikt vooruit en biedt een kader voor al deze veranderingen.

De nieuwe Woonvisie kwam tot stand na intensief overleg met onder andere woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars, huurdersverenigingen en bewoners. Zij dachten mee over de hoofdlijnen. Het college biedt de woonvisie aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming.

De huidige Woonvisie ‘Kwaliteit en verscheidenheid’ dateert uit 2009 en is in 2013 herijkt. Sindsdien zijn woningmarkt  en wetgeving flink gewijzigd. Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Sociale ontwikkelingen hebben invloed op de woningmarkt. Mensen wonen langer thuis met zorg. Duurzaamheidseisen nemen toe en er komen meer kleine huishoudens. Daarom moeten wij anders kijken naar de woningmarkt.”

De Woonvisie heeft drie ambities voor het woonbeleid: vitale stad aan de IJssel; ongedeeld en inclusief; duurzaam en toekomstbestendig. De Woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid de komende jaren, de woningbouwprogrammering en de Prestatieafspraken met de corporaties. De Woonvisie biedt ruimte voor maatwerk en nodigt initiatiefnemers uit met plannen en ideeën te komen die daaraan bijdragen. Deze zijn vertaald in vier thema’s: betaalbaar, compleet en divers; goed wonen in wijken en dorpen; duurzaam wonen; vitaliteit en innovatie.

Enkele speerpunten uit de Woonvisie op een rij: Genoeg goede huurwoningen. In Deventer zijn voldoende woningen, met een evenwichtig en ambitieus woningbouwprogramma. Er zijn genoeg betaalbare sociale huurwoningen, verspreid over wijken en dorpen. Daarbij zijn er woningen beschikbaar waar mensen naar door kunnen groeien, zodat er ook doorstroming is op de markt.

Innovatie en duurzaamheid. Wethouder Kolkman: “We dagen de markt uit om innovatieve, betaalbare woonconcepten te ontwikkelen. We benutten de bestaande voorraad en bebouwing optimaal vanuit het oogpunt van duurzaamheid, identiteit en betaalbaarheid.”

Ambitieus en flexibel. Kolkman: “De Woonvisie is het uitgangspunt voor de komende jaren. We kunnen niet voorspellen wat er in die tijd allemaal verandert, daarom timmeren we niets dicht. De visie is ambitieus, maar flexibel genoeg om in te spelen op ontwikkelingen. We nodigen daarom iedereen met goede ideeën voor Deventer uit om mee te denken en met initiatieven te komen. Deventer biedt ook op woongebied voor elk wat wils.”