Entertainment

Wijkfestival voor ouderen in week tegen eenzaamheid

“Stel je eens voor, een festivalweek voor alle oudere Deventenaren met de stad als festivalterrein. En de programmering is niet anders dan elke andere week van het jaar… Tijdens het Kom Erbij festival laten we zoveel mogelijk ouderen ervaren hoe mooi het is om mee te doen. Meedoen met wat jij graag doet en jou plezier geeft. Gewoon op steenworp afstand in je eigen wijk. De organisaties van het Netwerk Ouderen Actief Deventer (NOAD) bundelen de krachten om tijdens de week tegen eenzaamheid (van 1 tot 7 oktober 2021) zo veel mogelijk mensen mee te laten doen. Dit doen wij door zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen”, aldus Lennard Gols.

“In deze bijzondere tijd is meedoen en verbinding van levensbelang. Door de coronacrisis zijn veel mensen het contact met elkaar verloren, zeker nu de crisis langer duurt dan iedereen vorig jaar durfde te denken. Uit onderzoek van begin 2021 blijkt het volgende: ouderen zijn door corona meer aan huis gebonden; ouderen met een lichamelijke beperking komen bijna twee keer zo weinig buitenshuis dan voor de crisis; ongeveer een kwart oefent zijn of haar hobby’s minder vaak uit. Mede hierdoor is de emotionele eenzaamheid bij ruim een kwart van deze ouderen toegenomen. Er is ook onderzoek gedaan naar wat de kans op eenzaamheid verkleint en wat blijkt? Ouderen die meer verbondenheid ervaren in de buurt, hebben een kleinere kans op gevoelens van eenzaamheid!”

De wijksafari

Kunstcircuit Deventer wil door middel van een wijksafari op creatieve wijze verbinding brengen tussen de activiteiten voor ouderen in verschillende Deventer wijken. “Dit door een fysieke tocht of route langs activiteiten specifiek voor ouderen.”

De pitch

Kunstcircuit Deventer is in dit kader op zoek naar kunstenaars, culturele ondernemers en/of bevlogen creatievelingen met een fantastisch (en haalbaar) idee om de wijksafari tot een unieke beleving te maken. “Bedenk jij bijvoorbeeld een virtual reality tour door Keizerslanden? Trek jij met een bus vol kunst en cultuur door de Rivierenwijk? Of loods jij mensen door middel van een theaterstuk door Colmschate? Dan zijn we op zoek naar jou!” zegt Gols. “Stuur voor dinsdag 15 juni korte beschrijving van wie je bent als maker, wat je drijft op dit thema en een korte beschrijving van je idee. Op basis van de inzendingen worden een aantal concepten uitgekozen om verder uit te werken tot een concreet projectplan met sluitende begroting.”

Kaders

En hoewel Kunstcircuit creativiteit niet wil belemmeren, zijn er een aantal kaders waaraan de wijksafari moet voldoen: de datum van uitvoer moet zijn tussen 1 en 7 oktober 2021; het moet gaan om een wijksafari voor oudere wijkbewoners, bestaande uit minimaal drie verrassende en creatieve interventies, waarin de ontmoeting en verbinding centraal staan; er is budget beschikbaar voor ontwikkeling en uitvoer; neem de geldende coronamaatregelen in acht en organiseer zoveel mogelijk in de buitenlucht. Gols: “Heb je wel een goed idee wie je zou willen bereiken, maar niet direct de juiste ingangen? Wij helpen graag mee. De leden van het NOAD hebben een groot netwerk en zijn beschikbaar om mee te denken en te verbinden.”

Voor meer informatie en het indienen van een pitch kan men contact opnemen met Lennard Gols, programmaleider kunst en cultuur in het sociaal domein, via e-mail lennard.gols@kunstcircuit.nl of Lilian Vos, programmaleider amateurkunst en talentontwikkeling, via e-mail lilian.vos@kunstcircuit.nl