Entertainment

Kunstcircuit Deventer op zoek naar kandidaten CultuurTalentprijs 2021

Kunstcircuit Deventer is op zoek naar kandidaten voor de CultuurTalentprijs 2021. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt, met het doel veelbelovende kunstenaars een extra stimulans te geven zich in hun werk te ontwikkelen en manifesteren. In 2019 werd deze aanmoedigingsprijs uitgereikt aan muzikante Vera Bon (zie foto).

In aanmerking komen veelbelovende talenten in de kunst en cultuur die hun eerste stappen gezet hebben en op het punt staan door te breken en te groeien. De winnaar ontvangt €4.000,-. De professionele kunstenaar of groep moet wel aantoonbaar artistiek talent hebben en van culturele waarde zijn voor de gemeente Deventer. Aanmelden van kandidaten kan via Kunstcircuit Deventer tot en met 15 februari 2021. Zie ook de website www.kunstcircuit.nl of mail naar cultuurtalentprijs@kunstcircuit.nl.