Entertainment

Kunst van Hier tot Ginder biedt podium aan studenten

De kunstfietsroute Kunst van Hier tot Ginder werd afgelopen zomer, zoals zoveel evenementen, afgelast. Toch waren er recent vijf kunstwerken te zien van kunststudenten van de AKI ArtEZ bij De Hegeman, een prachtige particuliere tuin in Dijkerhoek. Hiermee gaat de Stichting Kunst van Hier tot Ginder, in samenwerking met Kunstenlab, verder op de vorig jaar ingeslagen weg van de talentontwikkeling.

Voor de talentontwikkeling wordt structureel samengewerkt met de AKI ArtEZ in Enschede. Voor tweedejaars studenten is de kunstfietsroute én het ontwikkelen en uitvoeren van een plan daarvoor onderdeel van hun curriculum. Ze bezoeken de locatie, maken een voorstel en een aantal voorstellen wordt geselecteerd om daadwerkelijk uitgevoerd te worden. Alles onder begeleiding van hun docent en Kunstenlab.

“Juist omdat het voor de studenten een afsluiting van hun vak betekent, hebben we dit onderdeel van de kunstfietsroute toch doorgang laten vinden, op een ander tijdstip en minder openbaar. Vijf studenten-kunstenaars lieten een werk zien dat zij speciaal voor de tuin maakten, geïnspireerd op de tuin”, vertelt Josien in ’t Hof van Kunstenlab.

De kunstwerken

David Kater geeft met zijn ‘Machine voor het beluisteren van water’, het water een stem. De verschillende ‘watertrommels’ laten de kijker de nuances in het verhaal van het water horen. In hun werk ‘Tuin in tuin’ tonen Elyne Dunning en Maarten Sipma een beeld dat contrasteert met de formele strakke tuin De Hegeman. Hun installatie refereert aan een gemiddeld uitziende studententuin. Een tuin die vaker géén dan wel daglicht krijgt, een plek met allerlei attributen, zoals stoeptegels, bierkratten en flesjes, witte plastic stoelen, fietsen, winkelwagens, een frituurpan et cetera.

De tuin voelde voor Marissa Kalkman onnatuurlijk. Het werk ‘The power of the hands’ reageert hierop door een raster te leggen op een stukje tuin: het levend organisme ontwikkelt zich, maar het frame stelt niet bij.

Ook Emma Dekens verhoudt zich in haar werk expliciet tot de tuin. Zij creëert bijna als een scène een eigen romantische, wilde tuin als tegenwicht van De Hegeman. Theodor Cristache, tenslotte, maakt een keramisch element in de tuin onderdeel van zijn werk door er een replica van een standaard 12-voltkabel aan te verbinden. Alleen is deze kabel hier niet om energie te oogsten, maar om ons bewust te maken van hoe wij als mensen de aarde uitputten.

Van 31 oktober tot en met 29 november zijn in Kunstenlab, Havenplein 20 in Deventer, foto’s van deze buitententoonstelling te zien, samen met de maquettes van alle voorgestelde maar niet uitgevoerde ontwerpen, van de studenten van de AKI ArtEZ. Voor meer informatie, zie de website www.kunstenlab.nl