Entertainment

‘Kunst en cultuur in het onderwijs begint altijd met spelen’

Voor het educatieprogramma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 | Het begint met spelen’ krijgt Kunstcircuit Deventer voor de komende vier jaar in totaal ruim €315.000,- toegekend door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Kunstcircuit investeert een zelfde bedrag aan uren, uit haar bestaande subsidie van de gemeente Deventer.

Het Deventer onderwijs investeert daarnaast nog eens €33.000,- in het plan. Dankzij deze gelden kunnen leerlingen en docenten van vijftien bassischolen en vijf scholen voor voortgezet onderwijs actief aan de slag met kunst en cultuur in de klas, in samenwerking met ruim dertig Deventer kunstvakdocenten en culturele instellingen. Kunstcircuit is hierbij projectleider en procesbegeleider.

Kunstcircuit wil er met al zijn programma’s aan bijdragen dat kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma worden en blijven op iedere school in Deventer. Op deze manier heeft iedere leerling de kans zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Welke kennis en vaardigheden nodig zijn om dit waar te maken, verschilt per school. Kunstcircuit heeft voor het nieuwe programma ‘Het begint met spelen’ samen met diverse kunstvakdocenten de wensen van de scholen vertaald naar een nieuwe werkwijze.

Deelnemende scholen konden kiezen uit tientallen modules, zoals ‘Een reeks voorbeeldlessen in de klas’ door een kunstvakdocent, in bijvoorbeeld theater of muziek of een leerkrachtentraining ‘Leren door te doen’. Iedere school heeft, op basis van haar leerdoel, hiermee een eigen leertraject samengesteld. De activiteiten zullen worden uitgevoerd door kunstvakdocenten en trainers uit het netwerk van Kunstcircuit, in nauwe samenwerking met de scholen. Kunstcircuit begeleidt al deze samenwerkingen en draagt er mede zorg voor dat alle gestelde doelen gehaald worden.

Naast de leertrajecten van scholen, zet Kunstcircuit met ‘Het begint met spelen’ in op het organiseren van trainingen voor kunstvakdocenten en culturele instellingen, zoals Lesgeven in het Speciaal Onderwijs. Dit nieuwe programma draait dus om leren over en met kunst en cultuur in het onderwijs. Maar, zoals tijdens een brainstormsessie met deelnemers werd geconcludeerd: kunst en cultuur in het onderwijs begint altijd met spelen.