Stedendriehoek

Eénrichtingsverkeer Keizerstraat

DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders geeft er de voorkeur aan dat de Keizerstraat tussen Singel en Brinkpoortstraat éénrichtingsverkeer wordt richting Brink. De verkeersrichting in de Brinkpoortstraat wordt dan omgedraaid. Of dit plan verkeerskundig haalbaar is, hangt af van nader verkeerskundig onderzoek naar aanleiding van zorgen van omwonenden en de Centrumgarage.

Bewoners aan de Brinkpoortstraat en de Centrumgarage maken zich zorgen over het instellen van éénrichtingsverkeer in de Keizerstraat. Zij zijn bang dat de Singelstraat te druk is om het verkeer te verwerken. Artsen aan de Brinkpoortstraat vrezen dat rijtijden naar het ziekenhuis toenemen. De Centrumgarage verwacht dat de wachtrijen terugslaan tot in de garage.

De Keizerstraat wordt de rode loper naar de binnenstad. Nieuwe rode klinkers, meer bomen en groen, nieuwe verlichting: de Keizerstraat wordt een gastvrije entree naar de binnenstad. De materialen sluiten aan op die van de Brink en stationsomgeving. Door een smallere rijbaan ontstaat meer ruimte voor voetgangers, fietsparkeren en groen. Tegelijkertijd wordt het riool vernieuwd, want dat is dringend nodig. In maart wordt begonnen met de uitvoering.