Stedendriehoek

Een (brand)veilige kraamtijd

DEVENTER/ZUTPHEN – Ouders die de geboorte van hun kind in de maand oktober aangeven bij gemeenten in Overijssel en Gelderland, krijgen een koffer met brandveiligheidsinformatie.

In oktober 2017 vinden de jaarlijkse Brandpreventieweken plaats met als motto: ‘Hé, doe de deur dicht!’. In de provincies Gelderland en Overijssel is gekozen om aan jonge en aanstaande ouders extra aandacht voor brandveiligheid te vragen. Ruim 80 gemeenten doen aan de actie mee.

Binnendeuren dicht!

Het sluiten van binnendeuren voor je gaat slapen zorgt ervoor dat vuur en rook langer in één ruimte blijven als er brand uitbreekt. Zo heb je meer kans om veilig te vluchten. Verder blijkt dat te weinig rookmelders écht werken en vaak op verkeerde plekken hangen en niet hoorbaar zijn.

Veiligheid voor kinderen

Voor jonge ouders is het belangrijk om stil te staan bij de veiligheid van hun kinderen en dus bij brandveiligheid in huis. Daarbij kan de informatie die deze maand verstrekt wordt aan alle ouders, bij wie een kind wordt geboren, helpen om de brandveiligheid te vergroten.