Stedendriehoek

Drie scenario’s voor ontwikkeling Sluiskwartier

DEVENTER – Het Sluiskwartier is een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en ondernemen, maar ook een gebied met cultuurhistorische waarde. Een plek om voorzichtig mee om te gaan. In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders daarom twee nieuwe ontwikkelscenario’s voor het Sluiskwartier gemaakt. Het derde, oorspronkelijke scenario voor nieuwbouw is verder uitgewerkt.

Het scenario ‘Behoud’ gaat uit van de huidige situatie, waarin de Pothoofdpanden worden gerenoveerd. In dit scenario gebeurt er aan de binnenzijde van het Sluiskwartier niet veel. Het blijft een ‘achterzijde’.
In het scenario ‘Behoud en nieuwbouw’ blijven de cultuurhistorisch waardevolle panden behouden. De Pothoofdzijde wordt aangevuld met nieuwe woon- en werkpanden, die in stijl overeenkomen met de huidige bebouwing. Met de nieuwbouw wordt de achterzijde getransformeerd tot een (stedelijk) erf.
Het oorspronkelijke scenario ‘Nieuwbouw’ is nu verder uitgewerkt. Een groot deel van de Pothoofdpanden wordt gesloopt en maakt plaats voor tijdelijk parkeren. Daarna vindt integrale gebiedsontwikkeling plaats met volledige nieuwbouw. Ook in dit scenario worden Pothoofd- en binnenzijde beide ontwikkeld.
Bij een keuze voor het scenario Behoud of Behoud en nieuwbouw is het noodzakelijk dat de Brinkgarage een permanente parkeervoorziening wordt. Beide scenario’s bieden geen ruimte om de benodigde parkeerruimte in het Sluiskwartier te kunnen opvangen.

Inbreng bewoners
Bewoners en organisaties hebben meegedacht over de scenario’s. Wethouder Frits Rorink: “Gelukkig kunnen we nu verder met de ontwikkeling van het Sluiskwartier, een gebied met veel potentie voor wonen, werken en ondernemen. De scenario’s zijn opgesteld in goed overleg met bewoners en betrokken organisaties. Een groot deel van de betrokkenen herkent zich in de uitgewerkte beelden.”

Wat vooraf ging
In 2015 is de uitvoering van het Sluiskwartier gestart. De bijgebouwen van het Ten Zijthoffcomplex zijn gesloopt en DAVO Bieren heeft hier zijn intrek genomen. Ook is het Pothoofd opnieuw ingericht.
Eind 2015 heeft de raad ingestemd met het maken van twee nieuwe scenario’s voor de invulling van het Sluiskwartier, waarbij behoud of gedeeltelijk behoud van de panden uitgangspunt was. Een ander uitgangspunt was dat er niet gesloopt mocht worden voor parkeren.