Stedendriehoek

Dit zijn de nieuwe wethouders van Deventer

DEVENTER – Op 14 juni presenteerden Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA het nieuwe bestuursakkoord voor Deventer, met als titel Dichtbij, Betrokken & Bevlogen. De partijen dragen samen vijf wethouders voor aan de gemeenteraad. Met burgemeester Ron König vormen zij het nieuwe college van Deventer.

Wethouder Liesbeth Grijsen

Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang) is sinds 2014 wethouder in Deventer. Daarvoor was ze vanaf 2005 raadslid voor Gemeentebelang. Liesbeth studeerde aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, deed een post HBO-opleiding Bestuurlijk Management en werkte onder andere als senior adviseur en teamleider bij een accountantskantoor. Daarnaast heeft zij een melkveebedrijf. Liesbeth woont met haar drie kinderen in Lettele. Liesbeth Grijsen: “Wat hebben we een mooie stad en buitengebied! Als wethouder ben ik het meest trots op al die initiatieven die Deventenaren en mensen in de dorpen ondernemen voor hun gemeenschap. Die ondersteun ik graag. Het leukste van mijn werk vind ik het contact met heel veel mensen. Daar probeer ik altijd tijd voor vrij te maken, ook al heb ik een drukke agenda. Daarnaast kun je er op lokaal niveau echt toe doen. Je ziet het effect van de maatregelen die je neemt en je kunt echt iets voor de mensen betekenen.”

• Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingswet
• Gebiedsontwikkeling
• Participatie
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• WijDeventer
• Wijk- en Dorpsgericht gericht Werken
• Financiën tot 1 januari 2023

Wethouder Marcel Elferink

Marcel Elferink is sinds juni 2022 wethouder in Deventer voor Gemeentebelang. Daarvoor was hij voor deze partij van 2002-2005 raadslid in Bathmen en na de herindeling van 2005-2018 in Deventer. Hij studeerde aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein en was werkzaam in de verzekeringswereld. Daarnaast had hij een kleinschalig agrarisch bedrijf en verrichtte hij consultancy werkzaamheden. Marcel is 56 jaar, is geboren en getogen in Bathmen en woont daar met zijn partner Rita nog steeds. Marcel en Rita hebben één uitwonende studerende dochter. In zijn vrije tijd probeert Marcel met enige regelmaat zijn conditie op peil te houden met hardlopen en verkent hij graag met Rita per fiets de omgeving. Marcel is een zeer betrokken dorpeling, en heeft zich na zijn raadsperiode vrijwillig ingezet voor de nieuwe sporthal en het Cultuurhuus in Bathmen.
Marcel Elferink: “Ik vind het een eer om wethouder te zijn voor Deventer en de dorpen. Er liggen grote uitdagingen voor onze stad en het platteland, daar ga ik graag mee aan de slag. Er ligt een goed bestuursakkoord met de titel: Dichtbij, betrokken & bevlogen, dit spreekt mij bijzonder aan. Als raadslid was ik ook altijd zeer betrokken, bevlogen en benaderbaar voor de inwoners, en die lijn zal ik als wethouder voortzetten.”

• Financiën
• Leefomgeving
• Mobiliteit
• Plattelandsbeleid
• Regionale samenwerking

 

Wethouder Rob de Geest

Rob de Geest (PvdA) is sinds 2019 wethouder in Deventer. Daarvóór was hij van 2005 tot 2019 lid van de gemeenteraad, van 2017 tot 2019 was hij fractievoorzitter. Hij werkte van 2005 tot 2019 als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Rob de Geest studeerde aan de Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool IJsselland. Hij is getrouwd met Angela, samen wonen zij in de binnenstad. In zijn vrije tijd bezoekt hij graag concerten (van U2 tot Radiohead) en hij houdt van hardlopen en zaalvoetbal. Rob de Geest: “Deventer voelt altijd dichtbij. Het is heel bijzonder om wethouder te zijn in de stad waar ik ben opgegroeid, naar school ging en studeerde. Deventenaren zijn van nature bevlogen en heel erg betrokken bij hun stad en dorpen, als mantelzorgers of vrijwilligers. Hoewel Deventer fors groeit, moeten we het karakter van de stad en dorpen behouden.”

• Werk en Inkomen
• Wonen en Herstructurering
• Vastgoed en Grondposities
• Gezondheid en Sport
• Buurtvoorzieningen
• Asiel en Inburgering
• Mantelzorg en Vrijwilligers
• Inclusie

 

Wethouder Thomas Walder

Wethouder Thomas Walder (D66) is sinds juli 2018 wethouder in Deventer. Van oorsprong is Thomas plantenbioloog en werkte hij bij een ingenieursbureau aan projecten die overstromingen van rivieren moeten voorkomen. Thomas Walder: “Ik vind het mooi om samenwerkingen op te zoeken met inwoners en bedrijven. Het goed proberen te begrijpen van ieders belangen is daarbij voor mij de sleutel.”

Thomas Walder woont samen met zijn vriendin en twee kinderen in Colmschate-Zuid. Naast wethouder is Thomas reservist-officier bij het 1CMI Commando van de Koninklijke Landmacht. In zijn vrije tijd probeert Thomas z’n Franse taal bij te spijkeren, en probeert regelmatig culinair te experimenteren, tot ongenoegen van zijn kinderen.

• Energie, Duurzaamheid en Milieu
• Economie, Haven en Bedrijventerreinen
• Binnenstad
• Internationaal beleid
• Recreatie en Toerisme
• Deventer Marketing

 

Wethouder Ilse Duursma

Wethouder Ilse Duursma (CDA) is sinds juni 2022 wethouder in Deventer. Daarvóór was zij wethouder in gemeente Dinkelland. Ilse Duursma: “Deventer is een hele mooie gemeente. Om hier als wethouder te mogen werken is een voorrecht. Samenwerken om de stad en haar dorpen nog mooier te maken. Daar krijg ik energie van.”

Ilse Duursma woont doordeweeks in de binnenstad van Deventer, is getrouwd met Rob en heeft twee volwassen kinderen. In haar vrije tijd mag Ilse graag creatief bezig zijn of een boek lezen. Maar ook koken is een hobby.

• Jeugd en Onderwijs
• Cultuur en Evenementen
• Erfgoed en Monumentenzorg
• Personeel en Organisatie
• Beschermd Wonen