Stedendriehoek

De zin van het leven

De Veritas Odd Fellow Loge in Deventer heeft onder de titel ‘Dan maak je maar zin…’ een lezingencyclus georganiseerd. In het kader van deze cyclus, bestaande uit een negental voordrachten, houdt journalist Fokke Obbema (zie foto) op zondagmiddag 11 december een lezing in de Deventer Veritas Odd Fellow Loge over de vraag naar de zin van het leven.

Obbema (Amsterdam, 1962) is zijn leven lang al Volkskrant-journalist, wanneer hij in 2017 een hartstilstand krijgt. Hij wordt gered dankzij de alertheid van zijn vrouw. De gebeurtenis is voor hem aanleiding een zoektocht te beginnen naar de aloude vraag: wat is de zin van het leven? Inmiddels heeft dat geleid tot twee boeken: de bestseller De zin van het leven (2019) en Een zinvol leven (2021), waarin zijn Volkskrant-interviews zijn gebundeld.

Momenteel werkt hij aan een derde serie (iedere vrijdag in de Volkskrant) onder de titel ‘Sterveling’, waarin hij mensen aan het woord laat die de dood in de ogen kijken, hebben gekeken, of die professioneel met de dood te maken hebben. In zijn lezing op 11 december zal hij ingaan op zijn zoektocht en zijn bevindingen tot dusver, waarbij hij speciale aandacht zal vragen voor het belang van het levensverhaal als een manier om houvast in het bestaan te verkrijgen. Hij gaat daarbij in op zijn eigen leven en haalt er een levensmotto uit dat hem helpt in het dagelijks leven.

Van harte raadt hij eenieder aan om het eigen levensverhaal op die wijze te benutten – het leven als leerschool. “Het doel van het levensverhaal is onze plaats in het grote geheel te bepalen. Als we de ander willen leren kennen, moeten we zijn of haar verhaal leren kennen. En door naar ons levensverhaal te kijken, kunnen we weten wie we zijn. Dus als ik mezelf wil kennen, inzicht in de betekenis van mijn leven wil hebben, dan moet ik mijn eigen verhaal te weten komen.”

De Veritasloge is gehuisvest in het Thomas Wildey Huis aan de Jac. P. Thijsseweg 100 in Deventer. Parkeren bij voorkeur op het parkeerterrein van het Etty Hillesum Lyceum tegenover het Thomas Wildey Huis (hoofdingang aan de achterzijde). De zaal is open vanaf 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur. Sluiting om 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €10,-. Reserveren is aan te bevelen via telefoon 0570-542350 of 0575-523209, of e-mail naar: geersepmi@gmail.com of t.ankone@chello.nl