Coronanieuws

Meer tijd voor aanvraag coronasteun

De inschrijftermijn eerste tranche voor de aanvraag voor de 4 Oost-coronasteunregeling is van 1 juli verlengd tot 1 september 2021. De aanvraagtermijn is verlengd tot na de zomer, om makers meer tijd te geven om een plan te schrijven en de speelbeurten (data en garantiesommen) voor elkaar te krijgen.

De schouwburgen in Enschede, Deventer, Hengelo en Zwolle werken intensief samen in de Stichting 4 Oost. De Stichting  heeft vanuit haar doelstelling ‘.. de culturele infrastructuur en het culturele aanbod in de provincie Overijssel te versterken…’ én in nauw overleg met de Provincie Overijssel een regeling ontworpen waarbij een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van professionele, kwalitatief hoogwaardige (muziek)theaterproducties in Overijssel die plaatsvinden binnen de periode 1 september 2021 tot 30 juni 2023. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit afgevaardigden van de OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel) en van de Stichting 4 Oost. Er wordt tweemaal een bedrag beschikbaar gesteld. Voor de eerste ronde dient de aanvraag vóór 1 september 2021 ingediend te zijn, voor de tweede uiterlijk 31 december 2021.

Meer informatie over de regeling en de vereisten zijn te vinden op de website www.stichting4oost.nl/coronasteunregeling. De aanvraag kan per e-mail ingediend worden aan info@stichting4oost.nl