Coronanieuws

Extra steun vanuit Provincie Overijssel

Sinds 1 juli mag er weer veel in ons land. Veel maatregelen tegen het coronavirus zijn versoepeld en op een aantal sectoren na, zijn de meeste ondernemingen weer (aangepast) in bedrijf. Dat lijkt goed nieuws, maar de coronacrisis keert genadeloze klappen uit aan het mkb, culturele instellingen, maatschappelijke instanties en verenigingen. Klappen die vaak niet zijn op te vangen met de steun vanuit de overheid en de inkomsten die er nu weer (deels) binnenkomen. De Provincie Overijssel komt dan ook met een herstelpakket onder de noemer De Overijsselse Aanpak.

Culturele sector
Komend najaar en in 2021 wordt er een faillissementsgolf verwacht. Provincie Overijssel komt met drie regelingen om het mkb, culture en maatschappelijke ondernemingen, organisaties en verenigingen in deze sectoren te ondersteunen. Er wordt 3,4 miljoen geïnvesteerd in de culturele sector. Van dit bedrag was 1,6 miljoen al gereserveerd voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn in de regio. Hiervoor heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geld beschikbaar gesteld, onder voorwaarde van cofinanciering door de regio. In Overijssel gaat het om Burgerweeshuis, Mimik, Wilmink Muziekcentrum, Metropool, Concordia, Schouwburg Hengelo, Zwolse Theaters, De Fundatie en Hedon. ‘De provincie stelt nu nog eens 1,8 miljoen beschikbaar voor verdere steun- en herstelmaatregelen vanuit het Stimuleringsfonds Overijssel. Het geld is bedoeld voor instellingen en activiteiten waarvoor de provincie in 2020 de hoofdsubsidiegever is. Voor culturele instellingen die vallen onder de zogenoemde BIS 2017-2020 (Basisinfrastuctuur) en instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes rijkscultuurfondsen ontvangen, stelt het Rijk in totaal 113 miljoen euro beschikbaar.’

Digitaliseringsvoucher voor ondernemingen
Het mkb en culturele en maatschappelijke ondernemingen in Overijssel kunnen een digitaliseringsvoucher aanvragen, waarmee zij hun onderneming verder kunnen digitaliseren. Een bedrijf gevestigd in Overijssel kan met de voucher worden ingeschakeld voor het digitaliseren van producten en bedrijfsprocessen. Dit kan bijvoorbeeld een webshop zijn die verbeterd wordt, het ontwikkelen van online inschrijfmodules voor sportlessen, het organiseren van een digitale tour of het verzorgen van een livestream. Er worden vouchers van maximaal 2.500 euro verstrekt voor digitale dienstverlening. Voor digitalisering van producten en processen zijn vouchers beschikbaar tot maximaal 10.000 euro. In totaal is een bedrag van 250.000 euro beschikbaar. Ook deze steunmaatregel kent cofinanciering als voorwaarde. De voucher kan worden ingezet voor maximaal de helft van de kosten. De voucher kan vanaf maandag 13 juli worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel.

Vitale en gezonde samenleving 2020
Als derde regeling kan er een beroep worden gedaan op de regeling ‘Vitale en gezonde samenleving 2020’. Deze regeling kan vanaf 3 augustus worden aangevraagd en is bedoeld voor maatschappelijke, culturele en sportinitiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van de coronacrisis en bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving. Er moet hierbij worden gedacht aan echte noaberschapsinitiatieven; het samen werken aan het verbeteren van de leefomgeving. Bijvoorbeeld het organiseren van locatietheater, nieuwe doelgroepen zoeken voor een sportvereniging of projecten tegen eenzaamheid. De regeling kan ook worden ingezet voor advies en ondersteuning om het verdienmodel te verbeteren en het initiatief toekomstbestendig te maken. Per aanvraag is er maximaal 2.500 euro beschikbaar en een van de voorwaarden om de subsidie te ontvangen is dat aanvragers hun ervaringen delen op de website samenvoorelkaar.nl, zodat iedereen hiervan kan leren.

Bron: Provincie Overijssel
Foto: Deventer.nl