Coronanieuws

Deventer stelt nieuwe noodverordening op per 1 juni

DEVENTER – De Veiligheidsregio IJsselland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de horeca en culturele instellingen weer open kunnen.

Vandaag om 12.00 uur mocht onder andere de horeca weer gasten ontvangen. Op de Brink waren vanochtend om 11.30 uur de meeste terrassen opgesteld, omringd door hekken. Een groep gastvrouwen stond klaar op het plein, maar meer dan een paar nieuwsgierige bezoekers liepen er nog niet over de Brink.

‘Om 1,5 meter afstand te kunnen houden is het puzzelen met de ruimte’, geeft de gemeente aan. ‘Dat betekent iets voor de inrichting van de openbare ruimte. Meer versoepeling geeft ook meer levendigheid.’ Vrijwel elke winkel heeft voorzieningen getroffen zodat er verantwoord gewinkeld kan worden, maar de openbare gebieden buiten de winkels, zoals de looproutes, zorgen voor te veel drukte op straat.

De belangrijkste wijzigingen per vandaag
Cafés en restaurants
‘Sinds vandaag 12.00 uur is de horeca weer open. Per bedrijf mogen niet meer dan 30 gasten aanwezig zijn. Ook moeten gasten reserveren en aan tafel of bar zitten. Statafels zijn niet toegestaan. Gasten houden 1,5 afstand van elkaar, behalve als zij een gezamenlijk huishouden vormen. Een scheidingswand maakt dit niet anders. Gasten dienen te reserveren’.

Horecaterrassen
‘Voor horecaterrassen geldt dat gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, behalve als zij uit een huishouden komen. De bezoekersstromen op en rond het terras worden gereguleerd. Het terras moet aan de bovenzijde of aan 3 zijden open zijn. Bij aanpalende terrassen zorgen de beheerders gezamenlijk voor het in acht kunnen nemen van de anderhalve meter afstand. Voor buitenterrassen geldt geen reserveringsplicht’.

Landelijk is bepaald dat ook twee personen niet uit een huishouden bij elkaar aan tafel mogen zitten. Dit valt onder het gedoogbeleid.

Horeca bij sportaccommodaties
‘Alleen commerciële horecagelegenheden bij sportaccommodaties mogen onder voorwaarden open voor gasten. Hiervoor gelden de zelfde voorwaarden als voor andere horeca’.

Hotels
‘Hotels vallen onder horeca. In restaurants van hotels mogen meer dan 30 gasten aanwezig zijn mits alle aanwezigen hotelgasten zijn. Indien in een restaurant van een hotel meer dan 30 hotelgasten aanwezig zijn, mogen geen andere gasten in het restaurant toegelaten worden. Indien minder dan 30 hotelgasten aanwezig zijn, mogen ook andere gasten toegelaten worden tot maximaal 30 gasten’.

Musea
Ook musea en ateliers mogen de deuren weer openen. Ook hier geldt dat de aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. Het bezoek mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.

Campings
Heb je een kampeermiddel met eigen toilet en was-/douchegelegenheid, dan kun je gebruik maken van kameerterreinen.