Stedendriehoek

Bruggen bouwen of bressen slaan

DEVENTER – Woensdag 15 maart mogen we weer onze stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In het kader hiervan verzorgt Artius op woensdag 22 februari een politiek debat met drie kandidaten voor de Tweede Kamer. De avond staat onder leiding van Carlo Verhaar, met als gasten Cora Smelik (GroenLinks), Keklik Yücel (PvdA) en Fred Kerkhof (50Plus). Het thema is ‘bruggen bouwen of bressen slaan?’

Artius is het culturele podium voor de wijk Keizerlanden in Deventer. Men organiseert voornamelijk activiteiten voor de bewoners van woon- en zorgcentrum Humanitas, maar ook voor de bewoners uit de omgeving. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op kunst, cultuur, film, theater, lezingen en debat. De debatavond staat onder leiding van Carlo Verhaar. Tot voor kort was hij gemeenteraadslid in Deventer voor GroenLinks.
De debatavond gaat om de keuzes die iedere politieke partij maakt. Slaan de partijen bressen of bouwen ze bruggen? De aanwezigen mogen een actieve rol spelen. Van de politieke partij GroenLinks komt Cora Smelik. De domineesdochter komt uit een gezin met vijf kinderen. Na vele verhuizingen en tien jaar buitenlandervaring, heeft ze haar plek gevonden in Deventer. Hier woont zij sinds 2009 en is zij actief voor GroenLinks. In de jaren daarvoor werkte ze in Turkije en Marokko als diplomaat bij de Nederlandse Ambassade. Cora is een strategisch bestuurder en sterk netwerker met lange ervaring in het publieke domein. Haar nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen heeft haar een brede werkervaring opgeleverd.

Van de PvdA komt Keklik Yücel. Op dit moment heeft zij binnen de Tweede Kamer de portefeuilles Emancipatie, Arbeid en Zorg en Familierecht in beheer. “Politiek is voor mij vrijheid van mensen vergroten, niet verkleinen”, meent Keklik. “We werken aan kansen voor iedereen, niet voor sommigen. Politiek is voor mij stelling nemen en onvrijheid niet voor lief nemen. Politiek is voor mij aanpakken, niet afwachten. Concreet en met de mensen. Vrijheid, gelijkwaardigheid en kansen voor iedereen zijn mij dierbaar. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Voor een sterker en socialer Nederland. Daar strijd ik nu voor, en daar ga ik straks graag mee verder.”

De derde kandidaat is Fred Kerkhof van 50Plus. Deze partij staat voor een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. 50Plus wil veiligheid in en om het huis bevorderen, maar ook veiliger wegen. Zij zetten zich in voor zowel eigen als openbaar vervoer. Maar ook voor een leefbare dorps- en stadskern en een leefbaar platteland. “Ik ben beroepsofficier met functioneel leeftijdsontslag”, vertelt Fred. “Bij mij staat de mens centraal. Door mijn militaire loopbaan beschik ik over uitstekende leidinggevende capaciteiten. Ik ben daadkrachtig, eerlijk en loyaal. Maatschappelijk ben ik zeer betrokken en ik beschik over verantwoordelijkheidsgevoel. Ik wil mijn capaciteiten benutten om ouderen een stem te geven.”

Het debat vindt plaats bij Humanitas. Radboudlaan 1, Deventer. De aanvang is om 19.30 uur en de entree is vrij.