Stedendriehoek

Bomen Grondhuisweg in Deventer veilig gesteld

Foto: Pixabay

Uit de boomveiligheidscontroles bleek dat de kwaliteit van de beuken aan de Grondhuisweg hard achteruitging. Daarom had de gemeente Deventer het plan om de bomen te kappen en te vervangen. Maar uit ecologisch onderzoek blijkt dat de beuken op deze plek belangrijk zijn voor vleermuizen en mogelijk nog belangrijker worden.

Daarom hebben de gemeentelijk boombeheerder en ecoloog besloten om op deze locatie de bomen niet om te kappen. Als ze op termijn toch verwijderd moeten worden, dan worden ze alsnog vervangen door nieuwe bomen.