Stedendriehoek

BOA beschermt de natuur van Gorsselse heide

Met onmiddellijke ingang helpt een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) mee om de natuur van de Gorsselse heide te beschermen. De ambtenaar ziet toe dat honden aan de lijn lopen, paarden het ven niet ingaan en iedereen op de paden blijft die ervoor bedoeld zijn. Zo krijgen kwetsbare soorten meer kans. Tegelijkertijd biedt de Marke Gorsselse heide hondenbezitters, mountainbikers, ruiters en wandelaars graag de ruimte om op hun manier van de natuur te genieten.

Hiertoe zijn nieuwe borden geplaatst die de verschillende paden aangeven. Ze zijn geplaatst bij de ingang van de Elzerdijk en op de hoek Elzerdijk/Reeverdijk. Op de heide zelf zijn ook bordjes geplaatst die de routes aangeven. Rentmeester Jacques Duivenvoorden: “Op deze manier worden kwetsbare soorten beter beschermd en bieden we de mensen ook iets moois.”

Het bestuur van De Marke Gorsselse heide en de gidsen van IVN hebben afgelopen jaar regelmatig hondenbezitters aangesproken en hen een folder gegeven met uitleg. Die folder staat ook op de website (bij Over de Marke). In de folder staat onder meer uitgelegd dat loslopende honden geurtjes achterlaten die wild verstoren, dat het betreden van het ven voedingsstoffen in het water brengt die slecht zijn voor onder andere libellen en dat de uitwerpselen van honden desastreus kunnen zijn voor de koeien die er grazen om de heide open te houden.

De 36.000 hectare die de Nederlandse heide omvat, is nog maar 10% van het areaal van honderd jaar geleden. De meeste terreinen zijn ‘droge of vochtige’ heideterreinen die te klein zijn voor het kunnen overleven van kenmerkende flora- en faunasoorten. De Gorsselse heide is een van de weinige natte heideterreinen in Nederland en met ruim 100 hectare een kansrijk gebied. Kenmerkende maar tegelijkertijd zeldzame soorten voor dit type terrein, zoals de nachtzwaluw, klapekster, roodborsttapuit, maar ook de levendbarende hagedis en zandhangedis komen hier voor. “En”, zo zegt Duivenvoorden, “dit willen we graag zo houden.”

Zie ook de website www.markegorsselseheide.nl