Stedendriehoek

Bloedafname in ziekenhuis voortaan op afspraak

DEVENTER – Om volle wachtkamers te voorkomen, gaat het Deventer Ziekenhuis vanaf deze week werken met een afspraaksysteem voor bloedafname.

In het ziekenhuis en op de servicepunten voor bloedafname in de regio konden patiënten altijd zonder afspraak terecht. In verband met het coronavirus zijn de afgelopen maand al verschillende servicepunten bloedafname gesloten. En bleven er nog enkele open voor alleen medisch noodzakelijke verwijzingen en spoedgevallen. Nu de reguliere zorg weer langzaam wordt hervat, zal er ook meer toestroom komen naar de servicepunten. Om drukte te voorkomen en de anderhalvemeterregel te kunnen waarborgen, worden bezoeken voortaan zoveel mogelijk vooraf gepland.

Afsprakenlijn en online planmodule

Wie een verwijzing van de huisarts, trombosedienst of medisch specialist krijgt, kan voor het maken van een afspraak bellen naar 0570-535464. Dan wordt door de medewerker, in overleg met de patiënt, een afspraak ingepland. Het Deventer Ziekenhuis verwacht binnenkort ook een online afsprakensysteem beschikbaar te hebben, zodat de patiënt de afspraak zelf kan plannen. Voor patiënten die vanuit een bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis direct willen doorlopen naar het servicepunt bloedafname op route 40, geldt deze afspraakregel niet. Zij kunnen zonder afspraak naar dit servicepunt.

Openstelling andere servicepunten

Nu de reguliere zorg weer langzaam opstart, zal ook gekeken worden of en wanneer de andere servicepunten in de regio weer open kunnen. Daarbij wordt vanzelfsprekend eerst goed gekeken of er voldoende afstand kan worden gecreëerd in de wachtkamers en of medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Dit gebeurt in goed overleg met onder meer de huisartsen en andere partners met wie het Deventer Ziekenhuis de ruimte van de servicepunten en buitenpoli’s in de regio deelt. Op de website dz.nl/servicepunt-bloedafname is te zien welke servicepunten in de regio open zijn.

Persoonlijke bescherming

Wie klachten heeft als hoesten, niezen, verkoudheid of koorts, wordt gevraagd om in overleg met de (huis)arts de afspraak uit te stellen. Als de (huis)arts vindt dat bloedafname medisch noodzakelijk is, kan een patiënt gewoon komen. Het Deventer Ziekenhuis zorgt dan voor een mondmasker. Bovendien werken alle medewerkers ook standaard met een mondmasker op, omdat zij binnen anderhalve meter bij een patiënt komen. Uiteraard is overal de gelegenheid om handen te desinfecteren.

Afspraak

Het is belangrijk dat patiënten met een afspraak voor bloedafname zich op het afgesproken tijdstip melden en niet eerder, zoals vaak gebeurt. Ook na de afspraak wordt iedereen verzocht om zo snel mogelijk de betreffende locatie weer te verlaten. Dit alles om te voorkomen dat het onnodig druk wordt op de servicepunten en er onveilige situaties kunnen ontstaan.
Meer informatie over bloedafname op afspraak en andere maatregelen rondom corona is te vinden op de website dz.nl