Stedendriehoek

Bibliotheek Deventer ondertekent het Charter Diversiteit

Op vrijdag 11 maart ondertekende Alice van Diepen, directeur Bibliotheek Deventer, het Charter Diversiteit. Daarmee zegt de Bibliotheek Deventer werk te maken van meer diversiteit en een inclusieve werkvloer.

“Wij zijn de eerste bibliotheek in Nederland die het Charter Diversiteit heeft ondertekend en daar ben ik best een beetje trots op”, zo vertelt Alice van Diepen. “We hebben al een paar stappen gezet op het gebied van personeelsbeleid en organisatiecultuur, maar er kan veel meer. En dat gaan we ook doen. We willen als bibliotheek nóg meer een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, als bezoeker en als medewerker.”

De Bibliotheek Deventer maakt werk van diversiteit en inclusie in programma, publiek, personeel en partners. Gaat het bij diversiteit over de verschillen tussen mensen, zoals opleidingsniveau, gender en culturele achtergrond, bij inclusie gaat het over het insluiten van deze verschillen, gelijke kansen creëren voor iedereen. Dit jaar is er al een begin gemaakt en zijn medewerkers en vrijwilligers met elkaar in gesprek gegaan over dit thema om de bewustwording te vergroten. Volgende stap is het vormen van een werkgroep die aan de slag gaat om de programmering in de bibliotheek inclusiever te maken. De bibliotheek streeft naar meer verbinding met de inwoners van de stad en de dorpen. De bedoeling is om een meer divers scala van partners te betrekken bij de organisatie van activiteiten in de bibliotheek. Op die manier voelt ook een breder publiek zich aangesproken om de bibliotheek te bezoeken en mee te doen.

SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt
De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van medewerkers en leden de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Deventer en Alice Odé, projectleider SER Diversiteit in Bedrijf van de SER (Sociaal-Economische Raad). SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt organisaties, zoals de Bibliotheek Deventer, bij het bevorderen van een inclusief bedrijfsklimaat. Organisaties die werk willen maken van diversiteit en meer inclusie kunnen zich aansluiten bij het Charter Diversiteit. Dat zijn in Nederland al meer dan 250 bedrijven en organisaties. De ondertekening van het charter is vooral bedoeld als prikkel om het proces te versnellen.