Stedendriehoek

‘Bezoekersregeling verantwoord invullen’

Foto: Shutterstock

DEVENTER – Met ingang van deze week mogen verpleeghuislocaties waar geen sprake meer is van zieke of besmette cliënten, per cliënt één vaste bezoeker toelaten. De bestuurders van de gezamenlijke zorgorganisaties in de regio zijn zeer verheugd dat cliënten weer bezoekers mogen ontvangen. “Dat bezoek zal wel zeer zorgvuldig geregeld moeten worden, want de gezondheid van de cliënten, medewerkers en de bezoeker zelf staat voorop. Het bezoek zal conform de strakke richtlijnen van de Handreiking Verpleeghuizen geregeld worden.”

Carinova, Solis, Humanitas, De Parabool, ’t Dijkhuis en ZGR werken hierbij nauw met elkaar samen en bespreken met elkaar de mogelijkheden om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de bezoekersregeling. Ook stemmen zij dit af met het Deventer Ziekenhuis en de huisartsen.

Na een periode van meer dan twee maanden mogen bewoners eindelijk weer hun geliefden ontmoeten. De bestuurders zijn daar erg blij om. “Zoveel weken zonder ‘live’ bezoek is voor deze mensen erg lang”, benadrukken ze. “Maar het is niet voor niets geweest. Op veel locaties is momenteel geen sprake meer van besmettingen en kan er dus weer bezoek ontvangen worden. Dat is heel goed nieuws! Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, wordt het bezoek zeer zorgvuldig geregeld. Locaties gaan gefaseerd weer open en per locatie zal er een stappenplan gemaakt worden, aanpast aan de eigen omstandigheden. Op de websites van de verschillende organisaties is te vinden welke regels er per locatie gelden.”

Wat wel voor alle locaties die bezoekers mogen toelaten geldt, is dat iedere cliënt één vaste bezoeker per week mag ontvangen. Deze bezoeker meldt zich van tevoren aan en geeft een tijdstip door. Als de bezoeker zich bij de locatie meldt, krijgt hij of zij in de meeste gevallen een mondkapje en handschoentjes, wordt de lichaamstemperatuur gemeten en wordt hij op zij persoonlijk begeleid naar de cliënt. Ook worden gegevens als adres, telefoonnummer en mailadres van iedere bezoeker geregistreerd. Mensen kunnen dus nog niet spontaan op bezoek bij hun vader, moeder, opa of oma.

Intensieve samenwerking

Omdat de richtlijnen voor het bezoek nauwgezet gevolgd moeten worden en dit veel inzet en aanpassingsvermogen van de locaties vraagt, werken de verpleeghuizen in de regio Salland hierbij nauw samen. Door intensief te overleggen en de eigen oplossingen te delen, helpen zij elkaar verder. Dit hebben zij de afgelopen maanden rondom alle corona-thematieken gedaan en dat heeft hen veel opgeleverd.