Stedendriehoek

Bewegen voor thuiswonenden met dementie

Het coronavirus COVID-19, daar was het, onvermijdelijk. Ook voor alle thuiswonende mensen met dementie. Deze groep heeft afgelopen maanden niet of nauwelijks kunnen bewegen en zat erg aan huis gebonden. Voor deze groep mensen, die vaak niet zelfstandig naar een activiteit kunnen of onzeker zijn over hun bewegen, is er DOET en BAS. DOET is weer gestart met activiteiten.

In 2015 werd DOET (Deventer Oefenprogramma Thuiswonenden met dementie) opgericht. Daarna volgde al snel BAS (Blijf Actief bij de Sportvereniging). Deze beweegprogramma’s voor thuiswonenden met dementie bieden uitkomst. Ze bewegen in coronatijd immers minder intensief en daarmee bereiken ze het niet het niveau waarbij bewegen echt positieve effecten heeft op de fitheid en gezondheid.

DOET is een programma van zes maanden, waarbij de deelnemer traint op kracht, conditie en balans, met extra mentale oefeningen, onder begeleiding van een fysiotherapeut van Solis. De trainingen worden op dit moment thuis en buiten bij stichting IJssellandschap uitgevoerd, onder begeleiding van wandelcoaches. Hierbij worden ook de ergotherapeut en diëtist ingezet om de inrichting van een woning te bekijken en voedingsadviezen te geven. Doordat deelnemers worden gehaald en gebracht, tot achter de voordeur, worden ook de mantelzorgers even ontlast.

BAS is ontstaan vanuit DOET en werd ontwikkeld samen met sportvereniging Helios. Gezien de vele verzoeken voor een vervolgtraject en om het positieve effect van bewegen te behouden, volgt een groot aantal deelnemers het ‘BAS-traject’ nadat ze het ‘DOET-traject’ hebben afgerond.

Initiatiefnemer van DOET en BAS – Zorggroep Solis - ziet dat dit leefstijlprogramma de afgelopen jaren heeft voorzien in een preventieve behoefte. “Deelnemers waarderen het programma met een dikke 8. Het is goed om te ervaren dat steeds meer deelnemers van verschillende thuiszorgorganisaties en woonzorgorganisaties de weg naar DOET en BAS weten te vinden.”

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de coördinator van DOET, via telefoon 06-51578106 of e-mail martine.zuiderveld@zorggroepsolis.nl. Zie ook de website www.zorggroepsolis.nl/doet