Stedendriehoek

Betere fietspaden in Deventer Noord

De fietspaden langs de Margijnenenk, Lebuinuslaan en Overstichtlaan worden verbeterd. Vrijliggende fietspaden worden geasfalteerd en de parallelwegen worden vervangen door fietsstraten. Ook de rotonde bij de Laan van Borgele wordt verbeterd.

Wethouder Frits Rorink: “Het lastige is dat wij er niet aan ontkomen dat een aantal bomen weg moet. Dat doen wij liever niet omdat bomen belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de buurt en koelte bieden in hete zomers. Tegelijkertijd willen wij fietsen stimuleren door het verbeteren van de fietsroutes. Gelukkig is het mogelijk om alle bomen die gekapt worden te herplanten langs de fietspaden.”

Het ontwerp is voorgelegd aan bewoners en besproken met de bomenstichting en de fietsersbond. Dat heeft geleid tot aanpassingen. De fietsroutes maken onderdeel uit van het hoofdfietsnetwerk van Deventer en worden veel gebruikt door scholieren. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden eind dit jaar beginnen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats om overlast te beperken. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 2021 afgerond.

Met het verbeteren van de fietspaden is in totaal een investering gemoeid van 2,3 miljoen euro.