Stedendriehoek

Advies aan huis overnbrandpreventie in binnenstad

DEVENTER – De brandweer gaat eenmalig thuis advies aanbieden over brandpreventie aan bewoners van de binnenstad. Want goede brandpreventie kan mensenlevens redden en beeldbepalende panden behouden.

Burgemeester Andries Heidema: “Wonen in de mooie historische binnenstad vraagt extra zorg van bewoners voor brandpreventie. Brand voorkomen, een beginnende brand snel opmerken en zorgen dat je snel kunt vluchten is belangrijk. Branden in de binnenstad leren ons dat een brand daar vaak klein begint, maar grote gevolgen kan hebben. We willen een herhaling voorkomen. Daar kunnen alle bewoners aan bijdragen.”

De brandweer begint in januari 2017 bij bewoners van het Bergkwartier. Zij krijgen begin januari een brief met het aanbod van advies aan huis. Daarna komen in fases de andere delen van de binnenstad aan bod. Het advies wordt gegeven door brandweermensen of brandweervrijwilligers. Opvolging van het advies blijft de verantwoordelijkheid van mensen zelf.

Tijdens het huisbezoek bespreekt de brandweer hoe je de kans op brand zo klein mogelijk kunt maken, bijvoorbeeld door brandvertragende materialen te gebruiken. Ook komt aan bod hoe, in geval van brand, de schade te beperken is. Goed geplaatste, werkende rookmelders en vrije vluchtroutes zijn hiervoor essentieel.