Stedendriehoek

Aandacht en verbinding tijdens de Dag van de IJssel

DEVENTER – Op zaterdag 28 september vindt de eerste Dag van de IJssel plaats. Voor veel bewoners en organisaties uit de omgeving én voor bezoekers aan de regio is de IJssel heel belangrijk. Mensen voelen zich met de rivier verbonden en worden door de IJssel ook weer verbonden met de hele IJsselvallei. Het ligt dan ook voor de hand om de IJssel met een eigen Dag te eren.

De Dag van de IJssel is nadrukkelijk een combinatie van aandacht voor landschap, natuur, cultuur, erfgoed, milieu en de mensen. “We verbinden initiatieven van bewoners, culturele makers, natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten van Arnhem tot Kampen tot één groot festival van één dag,” vertelt Monique van Meel. 

De initiatiefnemers van de Dag van de IJssel, IJsselbiënnale, Staatsbosbeheer en andere organisaties, pleiten voor een duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische, ecologische en waterstaatkundige waarden van de IJsselvallei, gecombineerd met een versterking van het aanbod en de recreatieve en toeristische structuur voor bewoners en bezoekers. 

De Mooiste rivier
Kort geleden is door minister Carla Schouten een extra impuls gegeven aan de promotie en ontwikkeling van de Nationale Parken in Nederland. In de voorgestelde standaard voor Nationale Parken gaat het vooral om het versterken van de identiteit van het gebied en de beleefbaarheid. Hoewel de IJssel nu geen Nationaal Park is, zou de IJssel met zijn IJsselvallei goed passen in het nieuwe beleid van minister Schouten. Tijdens de Dag van de IJssel laten vele organisaties de vele aspecten van de IJssel en IJsselvallei zien. 

De IJsselvallei is een prachtige streek met een herkenbaar karakter. Een snoer van historische Hanzesteden, karaktervolle dorpen in een afwisselend landschap met uitgestrekte uiterwaarden, natuurgebieden, bossen, landerijen en landgoederen, spannend erfgoed vol verhalen. Gelegen in twee schitterende provincies die zich uitstrekken tot de Duitse grens met als rode draad de mooiste rivier van ons land die door het gebied stroomt: De IJssel. 

Doe mee en meld je aan
Dag van de IJssel wordt een dag vol aandacht voor cultuur, erfgoed, landschap, natuur, milieu én de mensen. Een dag met verschillende activiteiten op allerlei terreinen dus. Iedereen kan aanhaken: het idee is dat bewoners, culturele- en natuurorganisaties, culturele makers en bedrijven zelf langs de gehele IJssel een IJssel gerelateerde feestelijke/inhoudelijke activiteit organiseren, gelinkt aan de rivier. “We verwachten dat er vele initiatieven van Arnhem tot en met de IJsseldelta bij Kampen worden ondernomen. Daarnaast is er sprake van enkele gemeenschappelijke, IJssel-brede activiteiten die ten goede komen aan de IJssel zelf. Doe jij mee of kom je ook? Zet de Dag van de IJssel alvast in je agenda: zaterdag 28 september 2019. Meer informatie is te vinden op www.beleefdeijssel.nl. Activiteiten kunnen aangemeld worden via info@beleefdeijssel.nl. Graag tot binnenkort ergens aan onze mooie IJssel!”