Politiek

Nieuws van de gemeente Deventer

Het Budget Adviesbureau Deventer kan u helpen schulden te voorkomen

Vragen en zorgen over geld en beginnende betalingsachterstanden komen veel voor. Het duurt vaak lang voordat mensen hulp vragen. Zo worden problemen groter en moeilijker op te lossen. Blijf niet alleen met uw geldvragen lopen. Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) kan u hiermee helpen. Denk hierbij aan advies en ondersteuning.

U kunt onder andere hulp krijgen bij:

  • Overzicht in uw inkomsten en uitgaven
  • Het betalen van uw vaste lasten
  • Het regelen van (beginnende) betalingsachterstanden
  • Het aanpakken van geldproblemen

Een medewerker van het BAD kijkt graag met u mee. Advies is altijd gratis.

Neem contact op via:


Aanslag gemeentelijke belastingen

Deze week valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in uw brievenbus. U kunt de aanslag ook digitaal ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid.

Taxatieverslag van uw woning
Bij de aanslag gemeentelijke belastingen vindt u een verkort taxatieverslag van uw woning. Er wordt een drietal vergelijkingswoningen vermeld die gebruikt zijn bij de taxatie van uw woning. Bij de taxatie is bepaald wat uw woning waard is als deze verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2022. Er is vergeleken met soortgelijke woningen die verkocht zijn rond de waardepeildatum van 1 januari 2022. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen.

Snel antwoord
Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning. Heeft u vragen over uw aanslag? Wij staan voor u klaar en helpen u snel. U kunt mailen naar snelantwoord@dowr.nl, de QR code scannen op uw belastingaanslag, bellen 0570 69 34 43 of whatsappen naar 06 83 54 25 52.

Info op deventer.nl/belastingen
Wilt u meer weten over de aanslag gemeentelijke belastingen of de waardering van uw woning? Kijk dan op deventer.nl/belastingen.


Blijf meedoen!

Het leven wordt steeds duurder. Merkt u ook dat het steeds lastiger wordt om alle sport abonnementen of schoolreisjes te betalen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een korting. Ook voor mensen met een wat hoger inkomen is dit mogelijk.

Bij Stichting Leergeld kunt u een aanvraag doen voor sport, muziekles en andere activiteiten voor kinderen. Kijk of u hiervoor in aanmerking komt op www.leergelddeventer.nl. Ook als volwassenen kunt u korting krijgen op sport, cultuur of een cursus. Kijk wat voor u mogelijk is op www.rechtop.nu.

 


Ideeënmarkt 2023

Op woensdag 12 april 2022 organiseert de gemeenteraad een ideeënmarkt. Op deze markt kunnen mensen die in Deventer wonen, werken of actief zijn, hun ideeën en plannen voor Deventer onder de aandacht van raadsleden brengen.

De gemeenteraad vindt contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan Deventer. De raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is. Daarom organiseert de gemeenteraad op woensdag 12 april 2023 tussen 19.00 – 21.00 uur een ideeënmarkt. Locatie is de openbare bibliotheek aan de Stromarkt 18.

Een idee presenteren

Heeft u een idee hoe Deventer nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of groener wordt? Meldt u zich dan aan voor de ideeënmarkt of informeer naar de mogelijkheden. Van achter een marktkraam kunt u uw idee aan de raadsleden presenteren. Raadsleden “shoppen” vrijblijvend langs de kramen en knopen gesprekken aan om te zien of er wat van hun gading tussen zit.

De raad brengt uw idee verder

Spreekt een idee aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met u als initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota op 12 juli 2023.

Aanmelden en contact

U kunt meedoen aan de ideeënmarkt wanneer u zich vóór 20 maart 2023 heeft aangemeld via griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 3232. Tijdens een kort intakegesprek vragen wij u waar de gemeenteraad volgens u (extra) aandacht aan zou moeten besteden en welk voorstel u hiervoor heeft.