Stedendriehoek

Zwembad de Sprenkelaar: ‘Een lokaal zwembad met ambitie’

Apeldoorn-Noord krijgt een nieuw zwembad, ter vervanging van zwembad de Sprenkelaar. Dat besluit is al langer geleden genomen. De Sprenkelaar is vijftig jaar oud en aan het einde van zijn levensduur, renovatie was niet meer realistisch. De vraag die nog onderzocht werd, is welk type zwembad het precies moet worden.

Het college van burgemeester en wethouders kiest nu definitief voor een achtbaans 25-meterbad, met een doelgroepen- en peuterbad en meerdere voorzieningen, waaronder een glijbaan. De gemeenteraad bespreekt op donderdag 18 maart of ze hiermee instemt.

Het college vindt dat dit zwembad, samen met Malkander en het Boschbad, het beste past bij de toekomst van Apeldoorn. Dit type zwembad is, in de onderzoeken die gedaan zijn, omschreven als ‘een lokaal zwembad met ambitie’. Het gaat om een achtbaans 25-meterbad, een doelgroepenbad en een peuterbad, en diverse extra voorzieningen zoals een tribune, wedstrijdvoorzieningen, glijbaan, whirlpools en beweegbare bodems.

Vorig jaar sprak het college deze voorkeur al uit. De gemeenteraad was het daar deels mee eens, maar vroeg het college toch te onderzoeken of bepaalde ontwikkelingen misschien toch een groter bad noodzakelijk en mogelijk maken. Ontwikkelingen zoals de bevolkingsgroei van Apeldoorn, en de komst van het Korps Mariniers naar Nieuw-Milligen.

Conclusie

Het college heeft deze ontwikkelingen in kaart gebracht, gesprekken gevoerd met het ministerie van Defensie en andere mogelijke gebruikers, en alles doorgerekend. De conclusie is dat een achtbaans 25-meterbad extra bezoekers goed kan opvangen. De behoefte die er is bij het Korps Mariniers en bijvoorbeeld ook bij ROC Aventus, leidt vooral tot een beter gebruik van het nieuwe zwembad overdag, als het in de regel rustig is in een zwembad. Het college vindt een achtbaans 50-meterbad te groot ten opzichte van de behoefte en vindt de jaarlast van een 50-meterbad voor de gemeente ook te hoog. Want een groter zwembad bouwen betekent flink hogere bouw- en exploitatiekosten.

Zwemverenigingen en gebruikers

De gemeente heeft vanaf het begin van dit traject gesprekken gevoerd met de gebruikers om hun wensen en meningen te peilen. De verenigingen staan achter de huidige keuze. Zij hebben gepleit voor in ieder geval acht banen (Sprenkelaar heeft er zes). Een 50-meterbad is voor hen zeker interessant, maar de zwemverenigingen vrezen dan wel hogere huurtarieven. Een zo breed mogelijk 25-meterbad vinden zij financieel de beste optie. Een specifieke wens van de duikvereniging is een verdiept deel. Omdat nu ook het Korps Mariniers en mogelijk ook de Veiligheidsregio (brandweer) belangstelling hiervoor tonen, zal bij de nadere uitwerking meegenomen worden of dit haalbaar is.

In de zomer van 2019 heeft de gemeente bij zwembaden gestaan om ook inwoners te vragen naar hun wensen. Daarnaast werd online een vragenlijst opengesteld. Ruim 1200 mensen vulden de enquête in. De glijbaan en een whirlpool werden het vaakst genoemd als aantrekkelijke faciliteiten.

Locatie en planning

De volgende stap is een besluit over de voorgenomen locatie in Apeldoorn-Noord. Diverse mogelijke locaties zijn onderzocht. Zodra er meer duidelijk is over de voorkeurslocatie(s) van het college, zal de gemeente dat communiceren en het gesprek hierover opstarten met betrokkenen en omwonenden.

De realisatie van een nieuw zwembad is een omvangrijk project, dat enkele jaren zal duren. De gemeente streeft naar ingebruikname van het nieuwe zwembad in 2024.