Stedendriehoek

Zorgen om opheffing buslijn in gemeente Apeldoorn

Foto: Shutterstock

In Apeldoorn zijn zorgen geuit over het nieuwe vervoerplan van busmaatschappij Keolis, dat op 1 december in zal gaan. De gehele stadslijn in Ugchelen wordt opgeheven. Ook op andere plekken in de gemeente verdwijnen bushaltes.

Mensen moeten daardoor grotere afstanden afleggen tot een bushalte. Vooral voor visueel beperkten, mensen die slecht ter been zijn en ouderen is dit een reden om vaker thuis te blijven. Voor het CDA een ongewenste situatie en reden om navraag te doen bij Gedeputeerde Staten.

Delen van wijken waarbij de halte verder weg ligt dan tien minuten lopen, worden in het nieuwe vervoerplan gemarkeerd als zogeheten ‘witte vlekken’. De provincie verwijst voor dit soort locaties naar vervangend vervoer zoals Mobuur of het OV Vangnet. Statenlid Hans van Ark (zie foto) wil graag weten hoe de provincie hiermee omgaat: “Dat er nu nieuwe plekken ontstaan die erg ver van bushaltes afliggen, vinden wij niet echt gewenst. Ik wil dan ook weten of de provincie voor continuïteit van buslijnen nu structureel van buurtinitiatieven als Mobuur uit gaat en of ze dit soort initiatieven dan ook financieel gaat ondersteunen.”