Stedendriehoek

Zorgen laagvliegroutes gedeeld met Commissaris Clemens Cornielje

Gewapend met twee rapporten en veel informatie toog Stichting Red de Veluwe woensdag naar Arnhem om de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, bij te praten over de voorgenomen laagvliegroutes van en naar vliegveld Lelystad. Uiteraard ging het over de nadelige effecten van het laagvliegen voor de bewoners van Gelderland. Red de Veluwe legde vooral de nadruk op de immense gevolgen voor de recreatieve sector omdat die nog steeds onderbelicht zijn. Gelderland moet dit lawaai, de gezondheidsrisico’s en aantasting van de leefbaarheid niet accepteren, zo luidde de boodschap van Red de Veluwe.

Aanleiding voor het bezoek vormde een uitspraak van Cornielje tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Hij zei toen “de zorgen van de mensen op de Veluwe over vliegveld Lelystad, zijn mijn zorgen.” Red de Veluwe maakt zich steeds grotere zorgen over de laagvliegroutes en wilde daarover graag van gedachten wisselen. Ze vonden daarbij inderdaad een luisterend oor bij de commissaris. Volgens Marjolein Rotsteeg van Red de Veluwe toonde Cornielje zich zeer betrokken. “Ook hij maakt zich ernstige zorgen. Hij is ook heel goed ingevoerd in dit dossier. Op 19 December volgde hij het debat in de Tweede Kamer vanaf de tribune. De economische gevolgen voor zijn provincie had hij echter nog niet in beeld en daarover hebben wij hem bijgepraat.”

Onderzoek
De gevolgen voor de economie zijn niet in kaart gebracht bij de Milieu Effect Rapportage. Er ontbreekt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die wel gemaakt had moeten worden voor gebieden onder de laagvliegroutes. Red de Veluwe heeft daarom eigen onderzoek gedaan en enquêtes uitgevoerd. De enquête onder Gelderse en Overijsselse recreatieondernemers is samen met de Recron gedaan. Stichting Red de Veluwe heeft op eigen initiatief de gevolgen voor de economie en leefbaarheid in Hoenderloo onderzocht. De actiegroep is eenzelfde onderzoek aan het voorbereiden in de gemeente Epe. Uit de onderzoeken blijkt dat ondernemers bijna 100 miljoen omzetverlies op jaarbasis vrezen en er ruim tweeduizend arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan. Cornielje zegde toe dat hij en zijn medewerkers de rapporten aandachtig gaan bestuderen.