Zorg

Verbeterde zorg voor COPD-patiënten met een longaanval

APELDOORN – Gelre ziekenhuizen en zorgorganisatie Vérian werken al jaren samen in de zorg voor patiënten met COPD, zowel in het ziekenhuis als bij de patiënt thuis. De zorg voor COPD-patiënten die acuut worden opgenomen door een longaanval, is nu verder verbeterd in de regio Apeldoorn met een vernieuwd zorgpad.

Het doel is om het aantal heropnames door een longaanval in het ziekenhuis te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren. Dit gebeurt door patiënten tijdens de opname in Gelre Apeldoorn beter en sneller voor te bereiden op zelfzorg. Na ontslag uit het ziekenhuis worden patiënten begeleid door de gespecialiseerde longverpleegkundigen van Vérian. Dit doen zij op de polikliniek Longziekten van Gelre Apeldoorn of bij de patiënt thuis. Deze ondersteuning helpt om de overgang van het ziekenhuis naar huis soepel te laten verlopen.

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Dat zijn aandoeningen aan de luchtwegen die het ademhalen moeilijker maken. Door een infectie in de luchtwegen en longen in combinatie met COPD kunnen benauwdheidsklachten snel toenemen. Bij een longaanval is er sprake van een plotselinge verslechtering van klachten die langer dan twee dagen duurt. Patiënten moeten dan veel hoesten, hebben taai slijm en zijn erg benauwd. Meestal is dan een acute opname in het ziekenhuis nodig.

Kortere opname en betere kwaliteit van leven

Longverpleegkundige Elvera Nap-Haanschoten van Gelre ziekenhuizen heeft als projectleider met alle betrokkenen deze zorg voor COPD-patiënten verbeterd. Ze vertelt: “De acute opname vanwege een longaanval duurt nu vijf in plaats van zeven dagen, waarin we patiënten zeer gericht begeleiden. We bespreken welke wensen, doelen en behandelmogelijkheden de patiënt heeft, waarbij er zowel aandacht is voor fysieke als psychosociale aspecten. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor blijven bewegen, medicijngebruik, voeding, stoppen met roken en proactieve zorgplanning.”

Sneller oorzaken ontdekken

“We merken dat we nu tijdens de opname sneller en meer oorzaken ontdekken die een longaanval uitlokken. Daardoor kunnen we COPD-patiënten tijdens deze opname beter begeleiden in wat zij zelf kunnen doen om een volgende longaanval en eventuele heropname zoveel mogelijk te voorkomen. We leren patiënten zelf hun symptomen te monitoren en proactief met hun gezondheid om te gaan. De longverpleegkundige van Vérian bouwt hierop voort tijdens de nazorg op de polikliniek Longziekten of bij de patiënt thuis. Zo weten patiënten wat ze zelf kunnen doen en wanneer ze met welke zorgverlener contact op moeten nemen volgens het longaanval-actieplan.”

“We zijn ervan overtuigd dat deze vernieuwde aanpak van het zorgpad COPD bij acute opname positieve resultaten zal opleveren voor onze patiënten, hun algehele welzijn en kwaliteit van leven. Dit vernieuwde transmurale zorgpad ‘Opname door een longaanval bij COPD’ is een samenwerking tussen Gelre ziekenhuizen, zorgorganisatie Vérian en huisartsen en wordt na evaluatie nog verder doorontwikkeld”, vervolgt Elvera Nap-Haanschoten.

Foto:

Een longverpleegkundige geeft een inhalatie-instructie aan een COPD-patiënt tijdens een opname in Gelre ziekenhuizen. (Bron: Medische Fotografie, Gelre ziekenhuizen)