Zorg

Buitenlucht voor IC-patiënten in Gelre Apeldoorn

Zeker voor patiënten met een langdurige IC-opname is het naar buiten kunnen gaan belangrijk. Het wordt ervaren als een eerste stap op weg naar genezing en ontslag naar huis. De eerste keer naar buiten omschrijven patiënten vaak als: het gevoel dat je weer leeft. Zo is het idee voor een buitenruimte bij de IC van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn ontstaan. 

Een opname op de IC heeft een grote impact op patiënten en hun familieleden, zowel tijdens de opname als in de herstelfase, die jaren kan duren. Onderzoek wijst uit dat een rustgevende, vriendelijk ingerichte omgeving, extra aandacht voor privacy en de natuur maakt dat mensen zich veilig voelen en meer ontspannen. Een buitenruimte kan dan functioneren als een helende omgeving en is bovendien ook heel geschikt voor familiebezoek. Familieondersteuning is een belangrijke factor in het herstel van de IC-patiënt. Ook voor kinderen is een bezoek op de IC van een naast familielid belangrijk. De eigen fantasie is voor een kind vaak angstiger dan een bezoek aan de IC zelf. Het creëren van een buitenruimte met een overvloedige natuur die dicht bij een IC is gelegen, kan een effectieve manier zijn voor het verminderen van spanning bij familieleden van IC-patiënten.

Peter Spronk (intensivist IC Gelre ziekenhuizen): “Even contact met de buitenlucht en het zien van de wolken, het voelen van de wind kan wonderen doen voor de gemoedstoestand van een patiënt die wekenlang alleen TL-balken heeft gezien in een saai wit plafond.”

Dakterras en serre

Op dit moment is het bij Gelre geen goede plek om met IC-patiënten naar buiten te gaan. “Dan staat iemand bijvoorbeeld met het bed op de parkeerplaats. Of in de ambulancehal. Niet ideaal’’, vertelt Spronk. “Ook niet wat betreft privacy of om familie te ontvangen. Bovendien is er een reis door het ziekenhuis voor nodig.”

En dat terwijl er naast de IC een groot plat dak is, waar je meteen naar buiten kunt. De bedoeling is daar een serre te plaatsen van zo’n 80 vierkante meter, te bereiken via een luchtsluis, met aansluitend een tuin. Bij mooi weer kan de deur open, bij heel mooi weer kan men de tuin in.

Ambassadeurs

Het idee van de buitenruimte wordt omarmd door de ambassadeurs van de stichting: Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IC), Bruno Bruins (voormalig minister van Medische Zorgen & Sport) en Jan Kamminga (ex-commissaris van de koningin in Gelderland).

Diederik Gommers: “Zodra de eerste dagen van acute opvang achter de rug zijn, wordt er al op de IC ingezet op herstel van de patiënt. Belangrijk daarbij zijn de invloeden van buitenaf en die kunnen het herstel sterk beïnvloeden. Je moet dan denken aan lawaai van apparatuur, alarmen, licht, ontbreken van zonlicht, prikkels vanuit de omgeving etc. Daarom is dit initiatief van een daktuin met een serre erg belangrijk om patiënten daar te laten herstellen in het bijzijn van het IC-personeel.”

Fundraising

De Stichting Buitenruimte Gelre IC is opgericht om de buitenruimte te realiseren met behulp van de Apeldoornse serviceclubs. Voor de realisatie van de buitenruimte bij Gelre IC is ongeveer €400.000 nodig. Dat is een flink bedrag, waarvan de eerste €50.000 door de Stichting Vrienden van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn beschikbaar is gesteld. “Naast financiële middelen, is er ook behoefte aan goederen en gratis diensten om de buitenruimte tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Vanuit de stichting, die een ANBI-status heeft, worden fondsen en bedrijven benaderd. Daarnaast kunnen particulieren en verenigingen bijdragen doen. De hoop is dat heel Apeldoorn meehelpt om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. U kunt uiteraard helpen door rechtstreeks een financiële bijdrage te doen, maar u kunt ook deelnemen aan een fundraisingproject of zelf een fundraisingproject organiseren, waarvan de opbrengst naar de buitenruimte Gelre IC gaat.”

Kijk voor meer informatie op de website www.buitenruimtegelre.nl.